Historisk arkiv

Viktige UNESCO-tiltak for å øke kunnskap og oppmerksomhet om kulturarv og kulturkriminalitet i profesjonelle miljøer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

UNESCO har i samarbeid med EU utviklet et nytt verktøy til hjelp i myndighetenes arbeid for å hindre kulturkriminalitet og ulovlig handel i form av to nylig publiserte e-læringsplattformer.

E-kurs for kunst- og antikvitetshandlerbransjen for toll, politi og rettsvesen og E-kurs for antikvitetshandlerbransjen. Kursene er gratis og er tilgjengelige på UNESCOs nettsider.

E-kurs for toll, politi og rettsvesen

Den ene e-opplæringsplattformen viser hvordan myndighetene kan målrette innsatsen for å hindre ulovlig handel med kulturgjenstander. Opplegget retter seg i første rekke mot toll, politi og rettsvesen, med det formål å utvikle spisskompetanse og legge til rette for økt samarbeid på tvers av etater og profesjoner for å hindre ulovlig handel. 

E-kurs for toll, politi og rettsvesen

Vi oppfordrer toll og politi til å dele opplæringsplattformen aktivt videre i sine respektive miljøer.

E-kurs for kunst- og antikvitetshandlerbransjen

Den samme oppfordringen går til den nordiske kunst- og antikvitetshandlerbransjen når det gjelder opplæringsplattformen som er innrettet mot økt aktsomhet og bevisstgjøring i det europeiske kunstmarkedet.