Historisk arkiv

EFTA-prosess forsinker nasjonal gjennomføring av EUs regler om universell utforming av IKT

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norge jobber for tiden med gjennomføring av EUs Web Accessibility Directive (WAD) i norsk rett. Innlemmelsen av direktivet i EØS-avtalen har tatt lengre tid enn forventet. Årsaken er at flere EFTA-land ønsker lengre overgangsperioder for innføring av de nye kravene om universell utforming av IKT. Reglene vil derfor ikke tre i kraft 1. juli 2020, som foreslått i høringen fra sommeren 2019.

Spørsmål og svar om WAD

Kulturdepartementet, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jobber med nasjonal gjennomføring av EUs direktiv om universell utforming av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD-direktivet). Direktivet skal gjøre nettløsninger mer tilgjengelig for alle, ved at nettstedene/mobilapplikasjonene skal oppfylle krav til universell utforming.    

Her kan du se lovforslaget som ble sendt på høring i juli 2019

Norge har allerede regler om universell utforming av IKT, slik at Norge oppfyller allerede mange av kravene i direktivet. De kravene som er nye for Norge er i hovedsak krav til synstolkning av multimediainnhold (video), krav om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon, og krav om universell utforming av nye intranett og ekstranett.

Direktivet krever at offentlige organer skal utarbeide en tilgjengelighetserklæring som beskriver hvordan, og i hvilken grad, deres nettsteder og mobilapplikasjoner oppfyller direktivets krav. Digitaliseringsdirektoratet vil lage en sentral digital løsning for tilgjengelighetserklæringen med en integrert tilbakemeldingsfunksjon. Der kan brukere gi tilbakemelding om manglende universell utforming til virksomheten. Fordelene med en sentral løsning er:

  • Virksomhetene slipper å utvikle løsning for tilgjengelighetserklæringer selv og får dermed reduserte kostnader.
  • Det blir enklere for virksomhetene å fylle ut erklæringen.
  • Nødvendige oppdateringer i mal for erklæringen kan gjøres sentralt.
  • Det vil også være lettere for brukere å forholde seg til én felles mal.

Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil vurdere i forbindelse med gjennomføringsarbeidet om den sentrale løsningen skal være obligatorisk for virksomhetene å bruke.

Kulturdepartementets pressetelefon: 90 23 10 93
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00