Historisk arkiv

Nyheter

Rammer for gjennomføringen av 17. mai-feiringen 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.

Under følger rammer og bestemmelser som gjelder nasjonaldagen:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.
 • Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:
  • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
  • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
  • Syke må holde seg hjemme.