Forsiden

Historisk arkiv

Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer: Hva er status så langt og hvordan skal vi jobbe videre?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringens strategi mot hatefulle ytringer (2016-2020) har bidratt til at begrepet hatefulle ytringer er mer kjent, bedre innarbeidet og kunnskapen om fenomenet er blitt vesentlig bedre de siste fem årene. Tiden er moden for å gjøre opp status for arbeidet: Hvor står vi nå, hva vet vi, hva mangler og hvor går veien videre?

Bufdir arrangerer konferansen 14. juni 2021 for å få innspill til hvordan en kan jobbe videre på dette feltet.

Konferansen er digital og vil være åpen for alle. Den er aktuell for deg som er opptatt av tematikken, enten om du jobber med kunnskapsutvikling eller om du jobber med å forebygge og bekjempe hatefulle ytringer, det vil si skoler, aktører fra sivilt samfunn, arbeidsliv, medieaktører og offentlig sektor.

Nett-tv Nasjonal konferanse om hatefulle ytringer

Se sendingen her

Se sendingen her

 

Bufdirs nettside om konferansen

Program

12.00 Åpning

 • Kulturelt innslag ved Jeaninne Masika Lukusa, Slamkollektivet
 • Velkommen ved direktør Mari Trommald, Bufdir
 • Tale ved kultur- og likestillingsministeren Abid Raja, Kulturdepartementet

12.30 Åpningssamtale

Statssekretær Emma Lind, i Kulturdepartementet, leder og deltar i samtale med

 • Amanda Anvar, ungdomsambassadør i Stopp Hatprat
 • Arne Jensen, generalsekretær Norsk redaktørforening
 • Adele Matheson Mestad, direktør Norges institusjon for menneskerettigheter.

13.00 Pause

13.10 One size fits all? Hatefulle ytringer og de de enkelte diskrimineringsgrunnlagene

Innledning ved Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm

Samtale:

 • Maren Hagen Fuglesang, prosjektleder Unge funksjonshemmede
 • Odd Thomasen, leder Skeiv ungdom
 • Sahar Hassani, daglig leder Agenda X
 • Elen Ravna, styremedlem og tidligere leder, Noereh, samisk ungdomsorganisasjon

Samtalen blir ledet av Marianne Knudsen, leder Norges Handikapforbund Ungdom.

14.00 Pause

14.10 Det strafferettslige diskrimineringsvernet - Et godt vern mot hat og et godt vern for alle?

Innledning ved Olav Østrem, jurist og forfatter

Samtale

 • Kai Spurkland, politiadvokat, Oslo-politiets Hatkrimgruppe
 • Olav Østrem, jurist og journalist
 • Elsa Skjong, leder Rosa kompetanse Justis, Foreningen FRI

Samtalen blir ledet av Vilde Tennfjord, rådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter.

15.00: Avslutning ved Bufdir