Historisk arkiv

Ny tilskuddsordning - Forsikring av innlånte verk fra utlandet til utstillinger i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Den tidligere ordningen med statlig forsikring av kunst og kulturgjenstander innlånt fra utlandet til utstillinger i Norge er fra 01.01.2021 erstattet med en tilskuddsordning til kjøp av privat forsikring for innlånte verk.

Tilskuddsordningen administreres av Norsk kulturråd. Det er viktig at institusjoner som er aktuelle søkere melder fra til Kulturrådet om utstillingsplaner og anslag for forsikringspremier for det kommende året, slik at dette kan inngå i budsjettplanleggingen. Fristen for innmelding av utstillingsplaner til Norsk kulturråd er 1. april. Vær oppmerksom på at ordningen bare gjelder der gjenstandene som inngår i utstillingen har en samlet verdi på minimum 50 millioner kroner.

Mer informasjon om ordningen finnes på Kulturrådets nettside: Forsikringstilskudd for innlån av gjenstander til utstillinger i Norge - kulturradet.no