Historisk arkiv

Historisk arkiv

Justeringer i pressestøtten på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har sendt forslag til endringer endringer i produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier på høring. I regjeringens plattform fremgår det at produksjonstilskuddet over tid skal omlegges og nivået reduseres.

Kulturdepartementet har sendt forslag til endringer endringer i produksjonstilskuddet for nyhets- og aktualitetsmedier på høring. I regjeringens plattform fremgår det at produksjonstilskuddet over tid skal omlegges og nivået reduseres.

- Forslagene til justeringer i ordningen vil kunne bidra til å gjøre ordningen mer treffsikker og redusere pressens avhengighet av statlige støttetiltak. I en dynamisk bransje bør utviklingen styres av aktørene selv, ikke av statlige virkemidler, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Høringsnotatet følger opp tidligere høringer i saken, samt departementets omtale av omleggingen av pressestøtten til en plattformnøytral mediestøtte i statsbudsjettet for 2012 og 2013.  

Les høringsnotatet her

Høringsnotatet inneholder forslag til tre justeringer i ordningen. For det første foreslås det at medier som er størst eller alene på sine utgiversteder og har mellom 4000 og 6000 i opplag ikke lenger skal kunne motta tilskudd. For det andre foreslår departementet et nytt støttetak. Støttetaket innbærer at samlet tilskudd maksimalt kan utgjøre 40 prosent av de totale driftskostnadene per tilskuddsobjekt. Endelig foreslås det en begrensning i Medietilsynets adgang til å fravike forskriftens bestemmelser.  

Den nye tilskuddsordningen kan ikke tre i kraft før den har blitt godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Et forslag til en ny ordning for produksjonstilskuddet ble notifisert til ESA 21. juni 2013. Dersom høringen gir grunnlag for å opprettholde forslagene, vil ESA bli orientert om justeringene. Departementet har som mål at den nye ordningen skal få virkning for tilskuddsåret 2014.