Historisk arkiv

Oppretter tilskuddsordning for nettbaserte leksika

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Nettet er blitt vår mest sentrale kunnskapskilde. Derfor trenger vi å sikre at mangfold og kvalitet blant de norske kunnskapskildene på nett, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Kulturdepartementet ser behovet for å øke mangfoldet av fagredigerte og faglig kvalitetssikrede nettbaserte leksika på norsk. Departementet foreslår derfor å etablere en tilskuddsordning for nettbaserte leksika. For 2014 settes det av fem millioner kroner til ordningen. Departementet vil utarbeide retningslinjer for ordningen som vil være søknadsbasert.