Historisk arkiv

Analyse av finansieringsmodeller for NRK AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag fått overrakt en analyse av finansieringsmodeller for NRK AS. Analysen er foretatt av Menon Business Economics på oppdrag fra Kulturdepartementet som del av forarbeidet til den varslede stortingsmeldingen om NRK.

Rapporten "Analyse av modeller for finansiering av NRK AS " (.pdf)  

- I Regjeringen baserer vi vår politikk på kunnskap, analysen vil inngå i vår vurdering for NRKs fremtidige finansiering, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Oppdraget fra Kulturdepartementet var å belyse fem ulike kriterier for egnethet. Analysen belyser ulike finansieringsmodeller basert på disse. Analysen gir ingen anbefalinger til modell, da vektingen av de ulike kriteriene ikke er del av oppdraget.

De ulike kriteriene er:

  • Robusthet ovenfor teknologiske endringer
  • Forutsigbarhet om inntekter
  • Administrative kostnader
  • Fordelingsmessige konsekvenser
  • Konsekvenser for NRKs uavhengige posisjon og legitimitet

 

Følgende fire finansieringsmodeller har blitt vurdert:

  • Lisens (slik som nåværende kringkastingsavgift)
  • Husholdningsavgift
  • Skattefinansiering basert på økt inntektsskatt
  • Øremerket skattefinansiering basert på en såkalt koppskatt (flat skatt for alle)