Historisk arkiv

Historisk arkiv

Flere organisasjoner mottar midler fra Norsk Tipping i 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Flere organisasjoner vil kunne søke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner når ny fordelingsmodell for ordningen fastsettes i dag.

- Denne regjeringen er opptatt av å sikre videreføring av viktige samfunnsoppgaver som utføres av landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, samtidig som nye organisasjoner får mulighet til å ta del i spilleoverskuddet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Modellen skal gjelde fra 2014 til og med 2017. Over 600 mill. kroner av Norsk Tippings overskudd fordeles til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner (18 prosenten). Frem til nå har disse midlene kun blitt tildelt organisasjoner som hadde inntekter fra spilleautomater i 2001. Fra 2014 kan også andre organisasjoner motta midler fra deler av denne potten.

Vilkårene for hvilke nye organisasjoner som kan bli med i ordningen er allerede fastsatt og trådte i kraft 1. januar 2014. Kongen har i dag besluttet hvordan midlene skal fordeles mellom disse organisasjonene.

Regjeringen vil komme tilbake til hvordan ordningen blir fra 2018 i god tid før overgangsordningen utløper i 2017. Organisasjoner som hadde automatinntekter i 2001 vil fortsatt motta midler i overgangsperioden på samme måte som tidligere.

Tilskudd fordeles av Lotteritilsynet etter søknad. Søknadsfrist er 1. september årlig.
 
- Det er viktig at mottakerne ikke påføres unødige administrative byrder. Fordelingsmodellen tar derfor utgangspunkt i gjenbruk av data fra momskompensasjonsordningen, sier kulturministeren.

Fordelingsgrunnlag for den enkelte søker består av sentralleddets driftskostnader i henhold til forrige års regnskap, med enkelte fradrag. Søknadsskjema vil foreligge på www.lottstift.no i god tid før søknadsfrist. Lotteritilsynet kan gi mer informasjon om søknadsprosessen.