Historisk arkiv

Regjeringen starter arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen skal beskrive overordnede verdier og spilleregler for dialog og samspill mellom regjeringen og frivilligheten.

Regjeringen er i gang med arbeidet med en intensjonserklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen skal beskrive overordnede verdier og spilleregler for dialog og samspill mellom regjeringen og frivilligheten

- Utgangspunktet for intensjonserklæringen er at regjeringen ønsker å gjøre det enkelt å være frivillig og enkelt å drive frivillige organisasjoner. På den måten frigjøres ressurser og tid til det som virkelig betyr noe, nemlig frivillig aktivitet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Arbeidet starter med et innspillsmøte 3. september, der frivillig sektor vil bli invitert til å komme med innspill om samspillet mellom regjeringen og frivilligheten. På bakgrunn av innspillene vil Kulturdepartementet utarbeide et utkast til intensjonserklæring som sendes på høring til frivillig sektor før den endelig vedtas.

- Intensjonserklæringen skal anerkjenne frivillighetens verdi og egenart, og vi ønsker en erklæring som er forankret i den virkeligheten frivilligheten selv beskriver. Vi ønsker derfor blant annet innspill fra frivilligheten på hvilke temaer erklæringen bør dekke for å gi forutsigbarhet i samspillet med statlige myndigheter, sier kulturministeren.

For å fange bredden i regjeringens samspill med frivillig sektor samarbeider Kulturdepartementet med andre departementer om innspillsmøtet. Erklæringen skal oppsummere det som er fellesnevnerne for de ulike områdene knyttet til samspill mellom frivillig sektor og statlige myndigheter.