Historisk arkiv

Kulturdepartementet utreder insentivordninger på filmområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har engasjert Oslo Economics til å utrede insentivordninger på filmområdet i andre land. Utrederen skal også komme med anbefalinger til hvordan en insentivordning på filmområdet i Norge eventuelt kan utformes.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for internasjonal filmproduksjon i Norge. Vi ser at mange av landene som har innført slike ordninger i økende grad tiltrekker seg store utenlandske filminnspillinger. Norge har mye å by på som innspillingssted, både av natur, infrastruktur og kompetanse, sier kulturministeren.

Det er stor interesse for Norge som innspillingsland, men det høye kostnadsnivået gjør at mange produsenter velger å legge filminnspillingene til andre land. Dette er en av grunnene til å se nærmere på innføring av insentivordninger som virkemiddel for å legge til rette for internasjonal filmproduksjon i Norge.  

- Vi vil se på hvilken effekt insentivordninger har hatt i andre land både for antall utenlandske filminnspillinger, men også for næringsliv og turisme, og ikke minst for den nasjonale filmbransjen. Dette skal utredningen gi oss mer innblikk i, sier kulturministeren.

Utredningsrapporten skal etter planen foreligge 10. april 2014, og vil deretter bli sendt på bred høring.