Historisk arkiv

Mottok evaluering av Operaen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Siden oktober 2014 har et panel oppnevnt av kulturdepartementet evaluert Den Norske Opera og Ballett. I dag mottok kulturminister Thorhild Widvey rapporten deres.

Kulturminister Thorhild Widvey og leder av panelet Sigrid Røyseng
Kulturminister Thorhild Widvey og leder av panelet Sigrid Røyseng Foto: Andreas Bjørklund/ Kulturdepartementet

- Dette arbeidet blir et nyttig grunnlag for videre utvikling av Den Norske Opera & Ballet. Ikke minst er slike evalueringer et viktig premiss for å drive en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Jeg ser fram til å lese rapporten, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Panelet ble oppnevnt høsten 2014 og har blitt ledet av professor Sigrid Røyseng ved Handelshøyskolen BI. I panelet sitter også Arne Fagerholt, Gunnar Thon Lossius, Gro Shetelig og Per Erik Veng.

I panelets mandat slås det fast at evalueringens formål er "å framskaffe informasjon og innsikt om Den Norske Opera og Ballett, særlig når det gjelder kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse". Det er perioden 2011-14 som har blitt evaluert.

Periodiske evalueringer inngår i Kulturdepartementets mål- og resultatvurdering på musikk- og scenekunstfeltet.

Du kan lese hele rapporten på Kulturdepartementets nettsider.