Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Regjeringen følger opp Frivillighetserklæringen – toppmøte med frivilligheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

- Mange av statsrådene er engasjert i frivilligheten og har frivillige formål i sine budsjetter. Derfor har vi invitert til oppfølgingsmøte om Frivillighetserklæringen der politisk ledelse fra ti departementer er til stede. Jeg ser fram til nyttige og viktige diskusjoner med representanter for nær 40 frivillige organisasjoner i morgen, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Tid: Fredag 4. desember kl 09.30
Sted: R5, Akersgata 59
Pressen bes ta med norsk pressekort

Frivillighetserklæringen er regjeringens erklæring for samspillet med frivillig sektor. Erklæringen gir konkrete og praktiske føringer for samspillet mellom det offentlige og frivillig virksomhet, samtidig som den anerkjenner frivillighetens verdi og selvstendighet. Erklæringen forplikter regjeringen på at den skal møte frivillig sektor på en ensartet og forutsigbar måte. Dette innebærer at regjeringen skal tilpasse og forenkle tilskuddsordninger til frivillig aktivitet, involvere sektoren i politiske prosesser og bidra til kunnskap om sektoren.

- For meg er det avgjørende at frivillighetserklæringen har praktiske følger. Jeg er glad for at vi nå får tilbakemeldinger fra frivillig sektor om hvordan regjeringen følger opp sin egen politikk, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Regjeringen har som mål at frivilligheten skal bruke tid på aktivitet og ikke på byråkrati. Derfor har man gjennomgått statlige tilskuddsordninger for å samordne bruken av to sentrale begreper: medlem og lokallag. Regjeringen foreslår felles definisjoner og dokumentasjonskrav for disse begrepene. Dette er i tråd med innspill fra frivillig sektor som har påpekt at ulik bruk av begreper fører til at organisasjonene må dokumentere samme informasjon på ulike måter.

Forslag til felles definisjoner og dokumentasjonskrav for begrepene medlem og lokallag sendes på høring i morgen.

Les hele Frivilligerklæringen