Historisk arkiv

Skal finne løsninger for fortsatt mediemangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt Mediemangfoldsutvalget. Utvalget skal utrede hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold. Arbeidet ledes av Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord.

- Regjeringen vil legge til rette for en bred offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Et mangfold av medietilbud er avgjørende for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Vi må nå se om virkemidlene våre er innrettet slik at de bidrar effektivt til mediemangfold og ytringsfrihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Mediemangfoldsutvalget skal levere sin utredning i form av en NOU til Kulturdepartementet innen 1. mars 2017.

Utvalgsleder Knut Olav Åmås og kulturminister Thorhild Widvey.
Utvalgsleder Knut Olav Åmås og kulturminister Thorhild Widvey. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Utvalgets medlemmer

 • Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)
 • Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)
 • Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)
 • Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet (Oslo)
 • Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)
 • Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)
 • Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2 (Bergen)
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)
 • Randi Øgrey, leder i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)
 • Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad (Bø i Telemark)
Gruppebilde av kulturministeren og utvalgsmedlemmene.
Kulturministeren og Mediemangfoldsutvalgets medlemmer, fra venstre: Lars Petter Øyen underdirektør i Kulturdepartementet (en av to i sekretariatet), Olav T. Sandnes, Ellen Altenborg, Randi Øgrey, leder for utvalget Knut Olav Åmås, kulturminister Thorhild Widvey, Thor Gjermund Eriksen, Hildegunn Soldal, Hilde Eika Nesje og Gunnar Stavrum. Ivar Rusdal og Hallvard Moe var ikke til stede på pressekonferansen. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Utvalgets mandat

 • Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet
 • Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur.
 • Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud. Utvalget skal bl.a. vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier. Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant.
 • Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØS-avtalens regelverk om offentlig støtte. Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt eller redusert ressursbruk.

Mediemangfoldsutvalget ble nedsatt ved kongelig resolusjon fredag 18. september.