Historisk arkiv

Stor interesse for dialogarbeid på trus- og livssynsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

- Det er gledeleg å sjå den store interessa og engasjementet blant trussamfunn, frivillige og ideelle organisasjonar, kommunar og enkeltpersonar for å drive dialogarbeid og forebyggje radikalisering, seier kulturminister Thorhild Widvey.

Midla til dialogarbeid på trus- og livssynsområdet vart lyst ut i april og som del av handlingsplan mot radikalisering og valdeleg ekstremisme.

Kulturdepartementet mottok nesten 60 søknader og fordeler no 5,5 millionar kroner på 24 ulike tiltak og prosjekt.

I vurderinga har ein lagt vekt på tiltak som kan fremje gjensidig forståing og respekt for forskjellar mellom trussamfunna, for felles samfunnsverdiar, eller særkilte tiltak for å forebyggje radikalisering. Tiltak retta mot unge, vanlege medlemmar i trus- og livssynssamfunn, og som bygg vidare på allereie etablerte tiltak er prioriterte.

Desse søknadene har fått tilskot:

 1. Dialogforum Østfold: 400 000 kroner
 2. Dialogpilotene, Oslo: 400 000 kroner
 3. Kirkens Ungdomsprosjekt, Kristiansand: 400 000 kroner
 4. For Fangers Pårørende, Oslo/Trondheim: 220 000 kroner
 5. Billedkunstner Lise Bjørne Linnert, Oslo: 100 000 kroner
 6. Ung Dialog, Oslo: 198 000 kroner
 7. Muslim Senter Furuset, Oslo: 100 000 kroner
 8. Kirkelig dialogsenter, Stavanger: 350 000 kroner
 9. Drammen Sacred Festival: 100 000 kroner
 10. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Oslo: 50 000 kroner
 11. NORSOMbro/Leadership Foundation, Oslo: 150 000 kroner
 12. Info123, Oslo: 350 000 kroner
 13. Minhaj-ul-Quran, Oslo: 148 000 kroner
 14. Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, Oslo: 178 000 kroner
 15. Islamsk Råd Norge (IRN): 150 000 kroner
 16. Asker kommune: 200 000 kroner
 17. Bærum kommune: 215 000 kroner
 18. Skedsmo kommune: 160 000 kroner
 19. Lillehammer kommune: 150 000 kroner
 20. Oslo kommune – Bydel Gamle Oslo: 400 000 kroner
 21. Lørenskog kommune: 282 000 kroner
 22. Deichmanske bibliotek, Oslo: 400 000 kroner
 23. Fredrikstad bibliotek: 200 000 kroner 
 24. Kirkelig Dialogsenter: Bergen 200 000 kroner