Historisk arkiv

Stor pågang til gaveforsterkingsordningen for museer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

En rekke museer får i disse dager utbetalinger fra Kulturdepartementets gaveforsterkningsordning. Mer enn 8,5 millioner kroner utbetales på bakgrunn av at museene har mottatt private gaver på mer enn 34 millioner kroner.

Eksteriørbilde fra Henrik Ibsen Museum, Venstøp med museumsgjester.
Henrik Ibsen Museum Venstøp. Foto: Kristin Berge / Telemark Museum

- Jeg er glad for at å se at ordningen bidrar til å skaffe mer kapital til kulturen og at stadig flere museer lykkes med å innhente privat kapital. På denne måten stimulerer vi til et spleiselag mellom det offentlige og det private, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Inkludert de overførte søknadene fra i fjor, er det så langt i år mottatt søknader om 23 millioner kroner i gaveforsterkning. Det innebærer at det kun er i overkant av 7 millioner kroner igjen på årets ramme, hvis alle blir godkjent etter endt saksbehandling. Ordningen er en suksess, og vi vil også prioritere dette i kommende budsjettår.

Det er 18 museer som mottar gaveforsterkning på til sammen over 10 millioner kroner i denne runden, fordelt over store deler av landet. 

Tilskuddsbrev fra departementet er på vei til følgende museer:

Akershusmuseet
Mottar 98 480 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegaver fra Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen til kjøp av kikkerter og redningsvester ved Fetsund Lenser. Dette er det tredje tilskuddet Akershusmuseet får fra gaveforsterkningsordningen.

Anno museum
Mottar 25 000 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegaver fra Sparebanken Hedmark. Pengene skal gå til prosjektet "Dokument 100 kvinner". Anno museum har flere ganger tidligere mottatt midler fra gaveforsterkningsordningen og markerer seg med dette som en av de største mottakerne av midler fra denne ordningen.

Aust-Agder museum og arkiv
Mottar 562 500 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegaver fra Det norske Veritas (1,5 mill. kr), Norwegian Hull Club (300 000 kr) og Den norske krigsforsikring (450 000 kr) til utstilling med arbeidstittel Morten Smith Petersen, den første moderne reder. Utstillingen skal etableres ved museets sjøfartsavdeling i Grimstad. Dette er det andre tilskuddet Aust-Agder museum og arkiv får fra gaveforsterkningsordningen.

Buskerudmuseet
Mottar 1,462 mill. kroner i gaveforsterkning, knyttet til en pengegaver fra Sparebankstiftelsen DNB, Bergesenstiftelsen og Eckbos legat til utvikling av Chr. Skredsvig kunstnerhjem Hagan. Dette er det tredje tilskuddet Buskerudmuseet får fra gaveforsterkningsordningen.

Falstadsenteret
Mottar 68 750 kroner i gaveforsterkning, knyttet til en pengegave fra Stiftelsen Fritt Ord til kunstutstillingen Minnespor og Falstad Filmdager. Dette er det første tilskuddet Falstadsenteret får fra gaveforsterkningsordningen.

Henie Onstad Kunstsenter
Mottar 100 000 kroner i gaveforsterkning, knyttet til en pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB til nytt permanent visningsrom av Kurt Schwitters verker. Dette er det andre tilskuddet Henie Onstad Kunstsenter mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Lillehammer kunstmuseum
Mottar 1,25 mill. kroner i gaveforsterkning, knyttet til en pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB til kunstfasade av B. Breivik samt oppgradering av utstillingslokaler og foaje samt en testamentarisk gave til fremvisning av Jakob Weidemanns bilder. Dette er det første tilskuddet Lillehammer kunstmuseum får fra gaveforsterkningsordningen.

Munchmuseet
Mottar 1,5 mill. kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver fra Bergesenstiftelsen (4 mill. kroner) og Canica as (2 mill. kroner). Pengene fra Bergesenstiftelsen skal gå til produksjon av verkskatalog samt digitalisering av billedarkiv, mens midlene fra Canica as er knyttet til etablering av medlemsklubb samt til internasjonal formidling. Dette er de første tilskuddene Munchmuseet får fra gaveforsterkningsordningen.

Museum Stavanger
Mottar 804 475 kroner i gaveforsterkning, basert på seks ulike søknader knyttet til en rekke pengegaver på til sammen over 3,2 mill. kroner. Dette er det andre tilskuddet Museum Stavanger får fra gaveforsterkningsordningen.

Narviksenteret
Mottar 500 000 kroner i gaveforsterkning, knyttet til en pengegave fra Sparebankstiftelsen DNB til ny museumsutstilling ved Nordland Røde Kors Krigsmuseum i Narvik, som driftes av Narviksenteret. Dette er det første tilskuddet Narviksenteret får fra gaveforsterkningsordningen.

Norsk Folkemuseum
Mottar 307 500 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegaver fra Marianne og Johan Andresen på 750 000 kroner til istandsettelse av Hagestuen fra Smedbråten, og fra Stiftelsen Fritt Ord og Bergesenstiftelsen på hhv. 350 000 kroner og 130 000 kroner til utstillingen Wilse – bildet av Norge. Norsk Folkemuseum er en av de største mottakere av tilskudd fra gaveforsterkningsordningen.

Oslo museum
Mottar 137 500 kroner til Oslo museum i gaveforsterkning, basert på pengegaver fra Bergesenstiftelsen og Stiftelsen Sat sapienti til utvikling og produksjon av audioguide til fast utstilling. Dette er det første tilskuddet Oslo museum får fra gaveforsterkningsordningen.

Sørlandets kunstmuseum
Mottar 75 000 kroner til Sørlandets kunstmuseum i gaveforsterkning, knyttet til en pengegave fra Sparebanken Sør til bokutgivelse i forbindelse med en jubileumsutstilling. Dette er det første tilskuddet Sørlandets kunstmuseum mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Sør-Troms museum
Mottar 25 000 kroner i gaveforsterkning, basert på pengegaver fra Bj. Rasch-Tellefsen AS til ny utstilling om Harstad etter 1945. Dette er det første tilskuddet Sør-Troms museum får fra gaveforsterkningsordningen.

Telemark Museum
Mottar 2,1 mill. kroner i gaveforsterkning, basert på en rekke gaver fordelt på sju søknader til diverse formål. Dette er det andre tilskuddet Telemark Museum får fra gaveforsterkningsordningen. Med dette tilskuddet er Telemark Museum blant de som har mottatt mest fra denne ordningen siden den ble innført i 2014.

Vest-Agder-museet
Mottar 187 500 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegave fra Gjensidigestiftelsen til Kristiansand museums prosjekt Over heia. Dette er det tredje tilskuddet Vest-Agder-museet mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Vestfoldmuseene
Mottar 125 000 kroner i gaveforsterkning, knyttet til en pengegave fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til nye utstillinger i forbindelse med ombygging/nybygg ved Hvalfangstmuseet i Sandefjord. Dette er det fjerde tilskuddet Vestfoldmuseene får fra gaveforsterkningsordningen.

Østfoldmuseene
Mottar 750 000 kroner i gaveforsterkning, knyttet til pengegaver fra Stiftelsen UNI, Sparebankstiftelsen Halden, Sparebank 1 Halden og Berg Sparebank på til sammen 3 mill. kroner til restaurering av Fredrikshald Teater. Dette er det tredje tilskuddet Østfoldmuseene mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Mer om gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkningsordningen for museer ble innført i 2014, som et ledd i Sundvollen-erklæringens ambisjoner om å styrke den private finansieringen av kulturlivet. Ordningen går ut på at staten gir et tilskudd tilsvarende 25 % av gaver fra private givere og stiftelser, slik at en gave på 100 000 kroner gir et statlig tilskudd på 25 000 kroner.

Rammen var i 2014 på 10 mill. kroner. Denne ble raskt sprengt, da det ble levert inn søknader for nærmere det dobbelte. De overskytende søknadene ble overført til 2015, samtidig som rammen ble utvidet til 30,3 mill. kroner. Departementet utvidet også kriteriene slik at det åpnet for flere museer, givere og gaveformål.

Gaveforsterkningsordningen kommer i tillegg til at Kulturdepartementet bidrar med fast driftstilskudd til museene i Det nasjonale museumsnettverket, foruten en rekke byggeprosjekter til museer og andre kulturformål.

Stadig flere museer setter i verk tiltak for innhenting av privat kapital som imøtekommer kriteriene for gaveforsterkningsordningen. Etter hvert som kompetansen heves og kontaktnettene utvikles, forventes det en betydelig økning i søknader til ordningen.

Reviderte retningslinjer for gaveforsterkningsordningen for museer 2015