Historisk arkiv

2 422 millioner kroner til idrettsformål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag fordelt 2 422 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2016. Beløpet er 159 millioner kroner høyere enn i 2015.

- Regjeringen fordeler et rekordbeløp til norsk idrett. Aldri før har idretten fått mer penger, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Årets fordeling av spillemidler til idrettsformål innebærer en betydelig styrking av rammebetingelsene for lokalidretten i Norge. Den fremste prioriteringen i 2016 er økningen av tilskuddet til bygging av idrettsanlegg. Samtidig styrker vi flere av aktivitetstilskuddene som er innrettet mot lokalidretten i Norge, sier kulturminister  Hofstad Helleland.

Nær 1,2 milliarder kroner i tilskudd til idrettsanlegg i kommunene

Det fordeles 1 197 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Tilskuddet er 138 millioner kroner høyere enn i 2015. Anlegg har stor betydning både for den organiserte idretten og for egenorganisert fysisk aktivitet.

- I år fordeler vi nesten 1,2 milliarder kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i kommunene. Dette er 138 millioner kroner mer enn i 2015. Økningen innebærer at den gjennomsnittlige ventetiden for å motta spillemidler til anlegg reduseres til under 2,5 år. Dette har stor betydning for kommuner, idrettslag og foreninger som påtar seg kostbare anleggsinvesteringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

I 2016 har det kommet inn 3495 søknader om spillemidler til anlegg, fordelt på 2435 søknader for ordinære anlegg og 1060 søknader for nærmiljøanlegg. Total søknadssum i 2016 er 4 117 millioner kroner. Beløpet inkluderer 3884 millioner kroner for ordinære anlegg og 233 millioner kroner for nærmiljøanlegg.

315 millioner kroner til lokale lag og foreninger

Lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom mottar 13 prosent av spillemidlene til idrettsformål. Dette gir et tilskudd på 315 millioner kroner i 2016, en økning på 21 millioner kroner fra 2015. Idrettsrådene er ansvarlige for fordelingen av midler innenfor de enkelte kommuner.

- Fra 2013 har tilskuddet til lokale lag og foreninger økt fra 164 millioner kroner til 315 millioner kroner. Dette er nesten en dobling. Tilskuddet skal styrke grunnlaget for frivillig, medlemsbasert idrettsaktivitet for barn og ungdom og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett nede, sier statsråd Hofstad Helleland.

20 millioner kroner til utstyr

Det er fordelt 20 millioner kroner til utstyr, en økning på 3 millioner kroner fra 2015. Av dette beløpet er 3 millioner kroner øremerket utstyr for personer med nedsatt funksjonsevne. Idrettslagene kan søke støtte til utstyr som er oppført på en liste for hver enkelt idrett.

- Vi styrker tilskuddet til utstyr med 3 millioner kroner. Utstyrsordningen er meget populær blant idrettslagene og bidrar til at de kan gi et godt aktivitetstilbud til barn og ungdom, sier statsråd Hofstad Helleland.

Økt tilskudd til inkludering i idrettslag

Tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag styrkes med 1 million kroner til 14,5 millioner kroner i 2017.

- Det er viktig å senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Styrking av tilskuddet til inkludering i idrettslag er et viktig tiltak for å oppnå dette. Det vil bidra til at idrettslagene kan gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra familier med lav betalingsevne og familier med minoritetsbakgrunn, sier statsråd Hofstad Helleland.

Tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) mottok i desember 2015 et tilskudd på 660 millioner fra spillemidlene til idrettsformål for 2016. Tilskuddet er 24 millioner kroner høyere enn i 2015.

Antidoping Norge mottok i desember 2015 et tilskudd på 30 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål. Tilskuddet 2 millioner kroner høyere enn i 2015.

PRM-29-16_Hovedfordelingen_vedlegg.pdf

PRM-29-16_Hovedfordelingens post 1_1.pdf