Historisk arkiv

Regjeringa Solberg

Ådne Sekkelsten engasjert som fungerande direktør for Rikskonsertane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har engasjert dagleg leiar for Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, som fungerande direktør for Rikskonsertane.

Sekkelsten fungerer i stillinga i påvente av prosess med tilsetjing av ny direktør, i første omgang for ein periode på tre månader med verknad frå 1. februar 2016.