Historisk arkiv

Enige om nordisk kartlegging

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

De nordiske kulturministrene vil kartlegge konsekvensene økt konkurranse fra selskaper som Facebook og Google har for mediemangfoldet i Norden.

I dag 2. mai møttes de nordiske kulturministrene i Helsinki. Her tok kulturminister Linda Hofstad Helleland initiativ til en felles nordisk utredning om hvilken påvirkning internasjonale aktører som Google og Facebook har på den nordiske mediebransjen.

- Digitalisering byr på fantastiske muligheter, og gjennom innovasjon får vi spredd nordisk kultur til et enda større publikum her hjemme og i utlandet. Samtidig byr digitalisering og den nye konkurransen i annonsemarkedet på utfordringer for vårt nordiske mediemangfold. Derfor trenger vi et sterkere nordisk kunnskapsgrunnlag om utviklingen, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturministrene deler bekymringen over fallende annonseinntekter. De valgte å gi sekretariatet i oppdrag å kartlegge pågående utredninger om den aktuelle utviklingen i medielandskapet. Kartleggingen vil også skissere mulige tiltak. Kartleggingen vil være ferdig i starten av 2017 og vil danne basis for en videre diskusjon i nordisk ministerråd i 2017, når Norge har formannskapet.

- Annonseinntekter er en viktig del av medienes økonomi. Når de svikter har det konsekvenser for mediemangfoldet, men også for demokratiet fordi medienes mulighet til å ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag blir svekket. I dag opplever mediebransjen stor konkurranse i annonsemarkedet fra globale aktører som distribuerer nordisk medieinnhold, uten å produsere innhold selv. Det er viktig å følge utviklingen og jobbe sammen for å skape rammevilkår som bidrar til en fortsatt bærekraftig og vital nordisk mediebransje. Jeg er derfor glad for tilslutningen til en kartlegging som vil gi oss et godt grunnlag for å diskutere hva de nordiske landene kan gjøre sammen for å legge til rette for mediemangfold, sier Helleland.