Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innspelseminar om kommersiell allmennkringkasting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

I løpet av 2016 skal Kulturdepartementet fremje ei stortingsmelding om kommersiell allmennkringkasting.

Nett-tv Innspelseminar om kommersiell allmennkringkasting

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Kulturdepartementet ba 19. september Mediemangfoldsutvalget om å utgreie ulike modellar for offentleg støtte til kommersiell allmennkringkasting. Kulturministeren mottok Mediemangfoldsutvalgets delrapport  i førre veke.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ønskjer seg innspel frå fleire aktørar til det pågåande arbeidet med stortingsmeldinga, og inviterte difor til eit innspelsmøte 28. oktober 2016.

Bilete av statsråden og salen.
Kulturministeren innleidde innspelseminaret. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

Program: 

Innleiing ved kulturminister Linda Hofstad Helleland
Innlegg ved Discovery, Schibsted, NRK, TV2 og professor i medievitenskap Arne H. Krumsvik.
Innspel og kommentarar frå salen