Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kulturministeren inviterer til tros- og livssynsseminar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterer til oppstartsseminar om en helhetlig tros- og livssynspolitikk 12. september 2016 på Nasjonalbiblioteket: "Hvilke utfordringer og forventninger har vi?"

Nett-tv Stortingsmelding om tros- og livssynspolitikk - hvilke utfordringer og forventninger har vi?

Se sendingen her

Se sendingen her

#samfunnogtro

I tillegg til kulturministeren vil Sturla J. Stålsett, Sveinung Rotevatn, Ingrid Joys, Kristin Gunleiksrud Raaum, Jan-Paul Brekke, Linda Noor, Sumeet Patpatia Singh, Ingvill Thorson Plesner, Shoaib Sultan og Bård Vegar Solhjell delta.

Program:

09.45     Kaffe og te

10.00     Åpning ved kulturminister Linda Hofstad Helleland
               Ingrid Vad Nilsen orienterer om KUDs utredningsarbeid vedrørende lov og melding.

10.15     Det livssynsåpne samfunn, utvalgsleder Sturla J. Stålsett

10.45     Stortingsmelding om en helhetlig tros- og livssynspolitikk – hvorfor var dette viktig nå?, Sveinung Rotevatn (V)

10.55     Fra anerkjennelse av mangfold til forventninger om en helhetlig politikk, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) ved leder Ingrid Joys

11.05     Den norske kirke – fra statskirke til trossamfunn og folkekirke – hva nå? Kristin Gunleiksrud Raaum, leder Kirkerådet

11.15     Samtale

11.45     Lunsj

12.30     Integreringspolitikk og tros- og livssynspolitikk – hvilke hensyn gjør seg gjeldende? Jan-Paul Brekke, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

13.00     Utfordringer og forventninger til en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Innspill fra:

  • Linda Noor, Minotenk 
  • Sumeet Patpatia Singh, leder for Den norske turbandagen og Unge Sikher 
  • Ingvill Thorson Plesner, Norsk senter for menneskerettigheter
  • Shoaib Sultan, samfunnsdebattant og rådgiver, Antirasistisk senter 
  • Bård Vegar Solhjell, leder av Agenda-utvalg for bedre integrering og SV-politiker

14.00     Pause

14.15     Samtale

14.55     Oppsummering ved Ingrid Joys, STL

15.00     Slutt