Historisk arkiv

Lin Marie Holvik direktør for Kulturtanken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har tilsatt Lin Marie Holvik som direktør for Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge for en åremålsperiode på seks år.

Portrettbilde av nytilsatt direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik
Nytilsatt direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik Foto: Privat

Tidligere Rikskonsertene, som skiftet navn til Kulturtanken tidligere i år, har fått nytt og utvidet mandat, nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken for alle kunstuttrykk. Holvik tar over stillingen etter Ådne Sekkelsten, som har fungert som direktør for Kulturtanken siden 1. februar, etter Turid Birkelands bortgang i desember 2015.

Gruppebilde av Ådne Sekkelsten, ekspedisjonssjef Christine Hamnen, direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik.
F.v. Ådne Sekkelsten tidligere konstituert direktør for Kulturtanken, ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet Christine Hamnen og nytilsatt direktør for Kulturtanken Lin Marie Holvik. Foto: Andreas Bjørklund/Kulturdepartementet

- Lin Marie Holvik vil, med sin erfaring blant annet fra oppbyggingen av Nordahl Grieg videregående skole i Bergen, inspirere og engasjere Kulturtanken til å oppfylle sitt nye mandat. Jeg er sikker på at hun, sammen med den kunst- og kulturfaglig sterke staben ved Kulturtanken, vil bidra til å forme den videre organiseringen av Den kulturelle skolesekken Norge på en svært god måte. Under ledelse av fungerende direktør Ådne Sekkelsten er det allerede lagt et godt grunnlag for dette arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Lin Marie Holvik (f. 1962) er utdannet lærer (1994) med mastergrad i organisasjon og ledelse (2012). Holvik har vært lærer, pedagogisk leder og rektor ved Rå ungdomsskole i Bergen, samt prosjektleder og rektor for Nordahl Grieg videregående skole samme sted og er p.t. rektor ved Årstad videregående skole.

- Det å få oppleve profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet gjennom skolen er med på å forme barn og unge. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på jobben som direktør for Kulturtanken. Dette er et fantastisk spennende felt, der jeg sammen med de tilsatte i Kulturtanken, og ikke minst i åpen samhandling med hele Kultur- og Skole-Norge, skal gjøre jobben til det beste for elevene. Sammen skal vi utvikle Den kulturelle skolesekken videre, sier Lin Marie Holvik.

Med bakgrunn i de resultatene Holvik har skapt på Nordahl Grieg videregående skole, har hun blitt kjent og mye brukt som foredragsholder både nasjonalt og internasjonalt, spesielt om utvikling og bruk av teknologi i undervisningen, om å skape en tettere relasjon mellom skolen og samfunnet for øvrig, og å gjøre skolen attraktiv for elever.