Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Nordiske idrettsministre oppfordrer til godt styresett i de internasjonale særforbundene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Korrupsjon, vanstyre, doping og manipulering av idrettskonkurranser i de internasjonale særforbundene undergraver kjerneverdiene i idretten og truer idrettens integritet. Vi forventer at særforbundene iverksetter tiltak for å styrke demokratiske strukturer og kontrollmekanismer og gjenvinne tilliten, heter det i en fellesuttalelse som de nordiske idrettsministrene presenterte på Lillehammer i dag.

De nordiske kulturministrene samlet i Sjogg Park under Ungdoms-OL. Fra høyre: Illugi Gunnarsson (Island), Gabriel Wikström (Sverige) og Linda Hofstad Helleland (Norge), Bertel Haarder (Danmark), ekspedisjonssjef Harri Syväsalmi (Finland) og statssekretær Bård Folke Fredriksen (Norge).
De nordiske kulturministrene samlet i Sjogg Park under Ungdoms-OL. Fra høyre: Illugi Gunnarsson (Island), Gabriel Wikström (Sverige) og Linda Hofstad Helleland (Norge), Bertel Haarder (Danmark), ekspedisjonssjef Harri Syväsalmi (Finland) og statssekretær Bård Folke Fredriksen (Norge). Foto: Elisabeth Fjørtoft / KUD

Felles nordisk uttalelse om godt styresett i idretten (.pdf) / Nordic Statement on good governance in sport (.pdf)

- De nordiske idrettsministrene ser positivt på den reformprosessen IOC har igangsatt. Olympic Agenda 2020 er et viktig skritt i reformeringen av internasjonal idrett. Vi har klare forventninger til at den olympiske bevegelse følger opp med konkret handling, heter det i den fellesnordiske uttalelsen som ble presentert i dag av de fire statsrådene Bertel Haarder (Danmark), Illugi Gunnarsson (Island), Gabriel Wikström (Sverige) og Linda Hofstad Helleland (Norge). Finland var representert ved ekspedisjonssjef Harri Syväsalmi.

- Ungdoms-OL er en unik mulighet til å fokusere på de positive verdiene som ligger til grunn for idretten. Det er et arrangement basert på stort frivillig engasjement, positive idrettsverdier og nøkterne tradisjoner. Jeg håper lekene vil gi viktig inspirasjon for framtidige internasjonale idrettsarrangementer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.