Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen støtter "Musikkorpsenes år" 2018 med 5 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Norges Musikkorps Forbund (NMF) får en ekstrabevilgning fra spilleoverskuddet i 2016 på 5 millioner kroner til planlegging og gjennomføring av 2018 som Musikkorpsenes år. NMF er arrangør med Forsvarets musikk som partner.

Gruppebilde av Nasjonal produsent i Norges Musikkorps Forbund, Berit Handegard, president i Norges Musikkorps Forbund Rita Hirsum Lystad, kulturminister Linda Hofstad Helleland og generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund Karl Ole Midtbø.
Fra venstre: Nasjonal produsent i Norges Musikkorps Forbund, Berit Handegard, president i Norges Musikkorps Forbund Rita Hirsum Lystad, kulturminister Linda Hofstad Helleland og generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund Karl Ole Midtbø. Foto: Wenche Nybo/KUD

- Korpsbevegelsen er en viktig del av det frivillige kulturlivet i Norge. Flere hundre tusen nordmenn er eller har vært medlemmer i et musikkorps. Deltakelse i skolekorps er et lavterskeltilbud for læring- og talentutvikling, og integrering. Samtidig genererer korpsbevegelsen frivillig innsats og engasjement i lokalsamfunnet. Dette er det viktig å ta vare på, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

To jubileer skal markeres i Musikkorpsenes år: Norges Musikkorps Forbund (NMF) ble stiftet i 1918 og dagens ordning med militærkorps ble opprettet i 1818. NMF vil samarbeide med andre deler av kulturlivet som for eksempel Kulturtanken DKS, kulturskolene og Ungdommens kulturmønstring.

- Lokale og frivillige kulturtilbud er en viktig del av grunnmuren i norsk kulturliv. Satsingen på korps vil både gi anerkjennelse av frivillighetens betydning generelt, og til korpsenes spesielt. Kulturdepartementet forutsetter at Norges Musikkorps Forbund også vil arbeide for privat medfinansiering til gjennomføringen av 2018 som Musikkorpsenes år, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.