Historisk arkiv

Tilskudd til Islamsk Råd Norge reduseres i 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Islamsk Råd Norge (IRN) fikk i 2016 økt driftstilskudd med 484 000 kroner. Økningen ble bevilget med bakgrunn i IRNs søknad om økt tilskudd for å styrke IRNs sekretariat for å bedre kunne imøtekomme de oppgavene organisasjonen skal ivareta.

I møte 31. august d.å. fremkom det at IRN så langt i 2016 verken har ansatt noen eller utlyst en ny stilling i sekretariatet. Kulturdepartementet har derfor besluttet at økningen i driftstilskudd for 2016 på 484 000 kr ikke utbetales. Islamsk Råd Norge har i dag blitt skriftlig underrettet om avgjørelsen.

- Det er en forutsetning for driftstilskuddet at IRN ivaretar sine oppgaver som paraplyorganisasjon for muslimer, at rådet kan fremme samhold blant muslimer og tilhørighet til det norske samfunnet. Likedan er det en forutsetning at IRN ivaretar sine oppgaver som brobygger og dialogpartner for andre tros- og livssynsamfunn. Jeg forutsetter at dette kommer på plass i løpet av høsten, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- For regjeringen er det et mål å bidra til dialog og samarbeid mellom tros- og livssynssamfunnene i Norge. Et velfungerende og samlende Islamsk Råd Norge er viktig for dialogarbeidet i Norge, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Kulturdepartementet vil om kort tid utbetale gjenstående tilskudd til IRN med 166 000 kr.