Historisk arkiv

3,6 millionar kroner til tru- og livssynsdialog

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet deler ut 3,6 millionar kroner til 22 ulike tiltak på tru- og livssynsfeltet. Midla vart lyst ut i mars i år, og det kom inn 38 søknader.

– Det er flott at det er så stort engasjement for dialogtiltak om tru- og livssynspolitiske spørsmål, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

–  Eg er spesielt glad for at vi no gir tilskot til tiltak som både på kort og lang sikt styrker dialogen på tvers av tru og livssyn. Behovet for slik dialog er større enn nokon gong.

Det er stor breidde i prosjekta som får tilskot. Pengane går til tiltak i regi av trussamfunn og frivillige organisasjonar, men og til kommunale institusjonar.

Tiltaka som får støtte er særskilt lovande i arbeidet med å fremme gjensidig forståing og respekt for ulikheiter, og for felles verdiar som samfunnet bygg på. Dei vil og bidra positivt i den offentlege samtalen om tru- og livssynspolitiske tema. 

KUD gir tilskot til desse mottakarane

1. Stiftelsen Arkivet, Kristiansand 140.000
2. Dialogpilotene 350.000
3. Islamic Cultural Centre (ICC), Oslo 200.000
4. Norges Kristne Råd –  Flerkulturelt kirkelig nettverk 100.000
5. Info123 200.000
6. Deichmanske bibliotek 115.000
7. Bærum bibliotek 100.000
8. Bergen offentlige bibliotek (2 søknader) 110.000
9. Human-Etisk forbund 130.000
10. Minhaj ul-Quran / Minhaj Ungdom 70.000
11. Kirkelig Dialogsenter Oslo (2 søknader) 300.000
12. Kirkelig Dialogsenter Bergen 300.000
13. Kirkelig Dialogsenter Stavanger 300.000
14. Tunsberg bispedømmeråd 200.000
15. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Trondheim 135.000
16. Dialogforum Østfold 300.000
17. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen 100.000
18.Forum for tro og livssyn (FTL) Kristiansand 100.000
19. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 200.000
20. Kristent Interkulturelt Arbeid (KiA) – Øst  150.000