Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

400 000 kroner i gaveforsterkning til kunst- og kulturvirksomheter i Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 402 500 kroner i gaveforsterkning til Stiftelsen KNM Narvik og Vestfoldmuseene.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 1,6 millioner kroner.

- Både Stiftelsen KNM Narvik og Vestfoldmuseene gjør en viktig jobb for å ta vare på Vestfolds historie, som i disse tilfellene også er vår nasjonale historie, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkingsordningen for museer ble innført i 2014. Ordningen medfører at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser, med det som formål å stimulere til mer privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner til ordningen på statsbudsjettet for 2017.

Stiftelsen KNM Narvik

Mottar 265 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1 million kroner fra Rolf Erik Holmen, Eika Invest a/s og Braa Invest a/s. Gavene skal benyttes til drift av museumsskipet KNM Narvik i Horten, og til tilrettelegging av skipet som museum.

- KNM Narvik ble tatt ut av operativ tjeneste så sent som i 2007 og overført til Karljohansvern i Horten, hvor det drives som museumsskip. Jeg er glad for at stiftelsen ser verdien av å å på denne måten vise Norges rolle i vår nære historie, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Dette er første gang KNM Narvik får tilskudd fra gaveforsterkningsordningen.

Kontaktperson: Daglig leder for Stiftelsen KNM Narvik Bent Smørsteen, tlf. 944 99 636

Vestfoldmuseene

Mottar 137 500 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 550 000 kroner fra Bergesenstiftelsen, Eckbos Legat og Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Gavene skal benyttes til Inger Sitter utstilling, samt oversettelse av bok.Dette er det sjette tilskuddet Vestfoldmuseene får fra gaveforsterkningsordningen.

- Vestfoldmuseene arbeider svært godt mot private givere, og noe av formålet med gaveforsterkningsordningen er å bidra til at slikt systematisk arbeid skal lønne seg, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- I dette tilfellet brukes pengene til en utstilling for å ære Inger Sitter, en av Norges mest kjente og sentrale kunstnere, som gikk bort i 2015. Det er flott å se at Sitter gis denne anerkjennelsen av sine samtidige og i fylket hun valgte å bosette seg i, sier Helleland.

Kontaktperson: direktør Nils Anker, tlf. 415 19 374.