Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

430 000 kroner i gaveforsterkning til kunst- og kulturvirksomheter i Sør-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 430 425 kroner i gaveforsterkning til Museene i Sør-Trøndelag, Kunsthall Trondheim AS og Trondheim jazzfestival.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 1,7 millioner kroner.

- Dette er tre institusjoner som hver på sin måte gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle kunst og kultur i Trøndelag, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Jeg er spesielt glad for å se at to av Trondheims aktive kulturformidlere, Kunsthall Trondheim og Trondheim jazzfestival har søkt gaveforsterkningsmidler for første gang.

Gaveforsterkingsordningen for museer ble innført i 2014. Ordningen medfører at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser, med det som formål å stimulere til mer privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner til ordningen på statsbudsjettet for 2017.

Kunsthall Trondheim

Kunsthall Trondheim er en institusjon for samtidskunst i Trondheim. Kunsthallen mottar i denne tildelingen 103 750 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen    415 000 kroner fra NHP Eiendom AS, REMA 1000 AS, SpareBank 1 SMN og NTNU.

Gavene skal gå til utstillinger drift og åpning av kunsthallen.

Dette er det første tilskuddet Kunsthall Trondheim får fra gaveforsterkningsordningen.

Kontaktperson direktør Helene Holmberg, tlf. 406 40 758

Trondheim jazzfestival

Trondheim jazzfestival arrangeres i mai hvert år og er en festival basert på miljøet rundt jazzlinja ved NTNU. Festivalen har røtter tilbake til 1979 og har musikalsk en norsk og nordisk hovedprofil.

I denne tildelingen mottar jazzfestivalen 223 425 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 893 700 kroner fra OBOS Basale AS, NTNU, SINTEF, Sparebank 1 SMN, NHP Eiendom AS, Quartett Eiendom AS, Forte Fondsforvaltning AS, Andr. L Riis AS, Gerhardsen Elektro AS. Gavene skal gå til styrking av organisasjon og formidling av høykvalitets jazz i Trondheim.

Dette er det første tilskuddet Trondheim jazzfestival får fra gaveforsterkningsordningen.

Kontaktperson: Ernst-Wiggo Sandbakk, tlf. 994 52 941

Museene i Sør-Trøndelag

Mottar 103 250 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 413 000 kroner fra Killingdal Grubeseskabs Fond, Stiftelsen Kunstindustrimuseets vennelegat, Torstein Erbos Gavefond og Stiftelsen Fritt Ord. Det er sjette gang museene i Sør-Trøndelag får tilskudd fra gaveforsterkningsordningen.

- Museene i Sør-Trøndelagarbeider svært godt mot private givere, og noe av formålet med gaveforsterkningsordningen er å bidra til at slikt systematisk arbeid skal lønne seg, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gavene skal gå til innkjøp av utenlandsk kunsthåndverk og design til samlingen, samt utstillingsstøtte og Hannah Ryggen Triennale 2016.

Kontaktperson: Suzette Paasche, tlf. 995 86 330