Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

7,1 millioner kroner i gaveforsterkning til kunst- og kulturvirksomheter i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet tildeler tilskudd på til sammen 7,1 millioner kroner til 18 kunst- og kulturvirksomheter i Oslo. Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 28,9 millioner kroner.

- Dette er institusjoner som hver på sin måte gjør en stor og viktig jobb for å ta vare på og formidle kunst og kultur. Mange av disse mottakerne har også en rolle nasjonalt som gjør at pengene og arbeidet som utføres kommer hele landet til gode, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Virksomhetene det gjelder er:

 • ASSITEJ Norge
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design,
 • Ekebergparken
 • Astrup Fearnley Museet
 • Foreningen !les
 • Oslo Jazzfestival
 • Munchmuseet
 • Ultima Oslo Contemporary Music Festival
 • Dramatikkens Hus

 

 • Riksteatret,
 • Teater Manu
 • Nobels Fredsenter
 • Norske kunstforeninger,
 • Litteraturhuset,
 • Norsk folkemuseum – Eidsvoll 1814 og Bogstad gård,
 • Norges husflidslag, 
 • Oslo Museum,
 • Barratt Due musikkinstitutt.

 

 

Om tilskuddsmottakerne


ASSITEJ Norge

ASSITEJ Norge er en uavhengig medlemsorganisasjon med mål om å styrke og øke kunnskapen om scenekunst for barn og unge. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

ASSITEJ Norge får 137 500 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen  550 000 kroner fra Fritt Ord, Sparebanken Sør og Cultiva Kristiansand kommunes energiverkstiftelse.

Gavene skal gå til SAND-festivalen – scenekunst for et ungt publikum i Kristiansand.

Kontaktperson:  Hilde Anette Aakre tlf. 98 62 35 33

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design er et konsolidert museum, etablert i 2003 ved sammenslåing av Arkitekturmuseet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet og Riksutstillinger.
Museet mottar 1 250 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven skal gå til utvikling av Digilab.  Kontakt: tlf. 21 98 20 00

C. Ludens Ringnes Stiftelse /Ekebergparken

Stiftelsen ble etablert i 2003 av Christian Ringnes, og har Ekebergparken skulpturpark i Oslo som sitt hovedprosjekt. Skulpturparken åpnet i 2013 og har til nå utplassert 35 skulpturer. Ekebergparken mottar 130 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 520 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven skal gå til formidlingsaktiviteter til barn og unge.

Kontaktperson: C. Ludens Ringnes Stiftelse - adm. dir. Ina Johannesen, tlf. 975 67 165.

Astrup Fearnley Museet

Astrup Fearnley Museet er et privat samtidskunstmuseum som åpnet i 1993 og holder til på Tjuvholmen i Oslo i nytt museumsbygg fra 2012. Museet mottar 500 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 2 millioner kroner fra Stiftelsen Hans Rasmus Astrup. Gaven skal gå til drift av museet.

Kontaktperson  - direktør Gunnar B Kvaran, tlf. 22 93 60 60 (sentralbord).

Teater Manu

Teater Manu er et profesjonelt teater med tegnspråk som scenespråk. Teatret har kontor og scene på Grünerløkka i Oslo. Teater Manu får 245 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 980 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB og Ekstrastiftelsen Helse/Norges Døveforbund.

Gavene skal gå til å installere lydvibrasjonssystem for døve i alle stolseter i teatersalen, og til å øke antall aktiviteter i Manu-popup.

Kontaktperson:  Teatersjef Mira Zuckermann, tlf. 41 47 01 92

Oslo Jazzfestival

Oslo jazzfestival er en ideell stiftelse som årlig arrangerer en uke-lang festival i august.

Jazzfestivalen får 87 500 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 350 000 kroner fra Bergesenstiftelsen. Gaven skal gå til gjennomføring av Oslo Jazzfestival.

Kontaktperson er daglig leder Edvard Askeland

Munchmuseet

Munchmuseet med Stenersensamlingen forvalter kunstsamlingen etter Edvard Munch som inneholder cirka 28 000 kunstverk fordelt på 1 150 malerier, 7 700 tegninger og skisser, 17 800 grafiske blad, 21 skulpturer i tillegg til Edvard Munchs egne fotografier og film. Museet får 300 000 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 1,2 millioner kroner fra Bergesenstiftelsen. Gaven skal gå til produksjon av verkskatalog over Munchs tegninger samt til digitalisering og publisering av Munchs billedarkiv.

Kontaktperson er direktør Stein Olav Henrichsen, tlf. 23 49 35 00 (sentralbord).

Ultima Oslo Contemporary Music Festival

Ultima Oslo Contemporary Music Festival ble startet i 1991 og arrangeres årlig i Oslo.

Festivalen Mottar 100 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. Gaven skal gå til utvikling av stedsspesifikt verk på Sentralen og finansiering av prosjektet Barnas Dag i Sentralen.

Kontaktperson er kunstnerisk leder Lars Petter Hagen, tlf. 22 40 18 90 (sentralbord).

Dramatikkens hus

Dramatikkens hus er en utviklingsarena fro scenetekst med et nasjonalt ansvar for scenetekstutvikling i Norge. Institusjonen disponerer lokaler med scene på Grønland i Oslo og tilbyr blant annet skrivestipend, dramaturgisk og kunstnerisk veiledning og verksted for dramatikere. Dramatikkens hos mottar 25 000 kroner basert på pengegave på 100 000 kroner fra Tore Bjørn-Hansen. Gaven skal gå til anskaffelse av nytt teknisk utstyr og tilpassing av lokaler for lydopptak.

Kontaktperson er kunstnerisk leder Line Rosvoll,  tlf. 900 54 271

Riksteatret

Riksteatret - hele landets teater, tilbyr scenekunst av fremste merke til publikum over hele landet. Riksteatret ble opprettet ved lov i 1948 og er en underliggende etat av Kulturdepartementet. Riksateateret mottar 69 750 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 279 000 kroner fra DNB Bank ASA. Gaven skal gå til billettfond til skoleelever, publikumsbyggende aktiviteter og meropplevelser ved forestillinger.

Kontakt: tlf. 24 14 42 00

Nobels Fredsenter

Nobels Fredssenter er et frittstående museum i Vika i Oslo sentrum viet fredsprisvinnerne og deres arbeid, og er en arena for samfunnsdebatt. Museet får 25 000 kroner i gaveforsterkning basert på en pengegave på 100 000 kroner fra LO. Gaven skal gå til produksjon av utstilling.

Kontaktperson: Direktør Liv Tørres, tel. 483 01 000.

Norske kunstforeninger

Norske kunstforeninger er en paraplyorganisasjon for 161 allmenne kunstforeninger og kunstlag som arbeider for styrket kunstformidling. Organisasjonen mottar 125 000 kroner i gaveforsterkning basert på en gave på 500 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB.

Gaven skal gå til prosjektet Kunst Kulturarv Ungdom.

Kontakt: tlf. 22 42 20 35.

Litteraturhuset

Litteraturhuset er en uavhengig og ikke-kommersiell stiftelse opprettet i 2006, som inneholder bokhandel, kafé og fem scener og rom for samtale, debatt og formidling.

Litteraturhuset får 1,4 millioner kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 5,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, DNB Bank ASA, Ferd AS og Fritt Ord.

Gavene skal gå til drift, Litteraturhusets folkeopplysningsprosjekt, forfattermøter, og til formidling til skoler.

Kontaktperson: Daglig leder for Litteraturhuset, Andreas Wiese, tlf. 916 00 403.

Stiftelsen Norsk folkemuseum – Eidsvoll 1814 og Bogstad gård

Stiftelsen Norsk Folkemuseum består av Bogstad Gård, Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsenmuseet, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum.

Stiftelsen mottar 365 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1,46 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen UNI og Bogstad gårds venneforening. Gavene skal gå til innkjøp av maleri som opprinnelig var i Eidsvollsbygningen da Riksforsamlingen fant sted i 1814, og til reparasjon av taket, og oppgradering av det historiske parkanlegget ved Bogstad Gård.

Kontakt: Norsk Folkemuseum tlf. 22 12 37 00

Norges husflidslag

Norges Husflidslag er en kultur- og interesseorganisasjon innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. Organisasjonen har 360 lokalavdelinger og har de siste årene arbeidet mye med satsingen Ung husflid for barn og unge.

Organisasjonen mottar 64 225 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 256 900 kroner fra Bergesenstiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Gavene skal gå til Vevsymposiet "Våre diamanter" og til formidling av kunsthåndverk, kulturminner og historie.

Kontaktperson er direktør Marit Jacobsen, tlf. 915 80 781.

Oslo Museum

Oslo museum er konsolidert museum med flere avdelinger i Oslo. Museet mottar 220 000 kroner i gavefortsterkning basert på pengegaver på til sammen 880 000 kroner fra Fritt Ord, Sparebankstiftelsen DNB og OBOS. Gavene skal gå til en utstilling om 1970-tallet og videreutvikling av aktivitetstilbud til barn og unge i tilknytning til utstillingen «OsLove».

Kontaktperson: Direktør Lars Emil Hansen (tlf. 23 28 41 70 / 93).

Foreningen !les

Foreningen !les er en medlemsorganisasjon som ble etablert i 1997. Foreningen arbeider for å fremme leselyst i alle deler av befolkningen, og har barn og ungdom som hovedmålgruppe. Foreningen mottar 50 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 200 000 kroner fra en norske forleggerforening og ECKBOS LEGAT. Gavene skal gå til kampanjen "Jeg leser" og Foreningen !les sitt generelle virke.

Kontaktperson: Konstituert daglig leder Vibeke Røgler, tlf. 941 29 000

Barratt Due musikkinstitutt, avdeling for talentutvikling

Barratt Due musikkinstitutt er en privat stiftelse som holder til på Fagerborg i Oslo og tilbyr undervisning i musikk fra spedbarnsalder til høyskolenivå. I tillegg arrangerer instituttet jevnlig konserter. Musikkinstituttet mottar 250 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1 million kroner fra Kavlifondet og Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse.

Gavene skal gå til å heve nivået på kandidater til høyere utøvende musikkutdanning i Norge og bidra til at flere unge talenter innen klassisk musikk får adekvat tilbud nærmere der de bor.

Dette er det første gang Barratt Due musikkinstitutt får tilskudd fra gaveforsterkningsordningen.

Barratt Due musikkinstitutt og Festspillene i Bergen

Barratt Due musikkinstitutt mottar også 1,8 millioner kroner i gaveforsterkning sammen med Festspillene i Bergen. Gaveforsterkningen er basert på pengegaver på til sammen 7,2 millioner kroner fra Bergens Forskningsstiftelse og Sparebankstiftelsen DNB.

Gavene skal gå til talentutviklingsprosjektet Cresendo, som er et flerårig samarbeid mellom Barratt Due musikkinstitutt og festspillene i Bergen.