Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gaveforsterkningstilskudd til Buskerudmuseet og Stiftelsen Lier bygdetun

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I disse dager mottar to kulturinstitusjoner i Buskerud til sammen 720 000 kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet. Gaveforsterkningen er basert på gaver på til sammen 2,8 millioner kroner til Buskerudmuseet og Stiftelsen Lier Bygdetun.

Buskerudmuseet

- Det er fjerde gang Buskerud bygdetun får penger fra gaveforsterkningsordningen, og museet er et eksempel på en kulturinstitusjon som arbeider godt mot private givere. Gaveforsterkingsordningen skal bidra til at det systematiske arbeidet blir belønnet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Buskerudmuseet er et konsolidert museum med avdelinger over store deler av fylket, deriblant avdeling Portåsen og Hallingdal museum.

Museet mottar kr 482 500 i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen kr 1,9 millioner kroner fra Stiftelsen UNI, Anders Jahres Humanitære stiftelse, Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen DNB, Bekkevollen Barnehage, Stykket Holding AS og Sparebanken Øst.

Gavene skal benyttes til utskifting av tak på Tandberg-bygget ved Hallingdal museum, brannsikringsarbeid ved hovedbygningen på Fossesholm Herregård, og rekonstruksjon av parkanlegg, utstyr og økt aktivitet i det nye galleribygget i Hagan, samt utescene og barne og ungdomsarbeid.

Lier bygdetun

Stiftelsen Lier bygdetun mottar 237 500 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 950 000 kroner fra Johnny M. Johansen, Aasmund Lyhus, Hans Erik Ovenstad, Lier Historielag og Sparebankstiftelsen DNB.

- Det er første gang Lier bygdetun mottar gaveforsterkningsmidler, og det er spesielt gledelig å se at flere institusjoner ser verdien av både private og offentlige gaver. Lier bygdetun gjør en viktig jobb med å ta vare på den lokale historien i Lier, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

Kontaktperson Buskerudmuseet: Direktør Jan Anders Dam-Nielsen, tlf. 415 07 554.

Kontaktperson Stiftelsen Lier bygdetun: Daglig leder Britt Sande tlf 414 00 449