Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gaveforsterkningstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i Nord-Trøndelag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I disse dager mottar Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Falstadsenteret til sammen 300 000 kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 1,2 millioner kroner.

- Kulturinstitusjoner i Nord-Trøndelag har et godt samarbeid med private givere, som kommer kulturtilbudet i regionen til gode. Gaveforsterkningsordningen skal bidra til at den felles viljen til å dra samme vei gir ekstra uttelling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Mottar 270 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1,08 millioner kroner fra Stjørdal museums venner, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, Sparebank 1 SMN, Trønder-Avisa, Leif Gudmund Kjønstad og Stiftelsen Fritt Ord.

Gavene skal gå til videreutvikling av Hæsjgata og prestegårdshagen på museet, utbedring av logistikk og publikumsmottak på middelaldergården Stiklastadir og folkemuseet på Stiklestad, samt sosial aktivitet til frivillige for Spelet om Heilag Olav.

Stiklestad nasjonale kultursenter er et konsolidert museum i Nord-Trøndelag. Institusjonen mottar driftstilskudd på 24,2 millioner kroner fra Kulturdepartementet i 2017. Det er 66 årsverk ved museet, som i 2015 hadde 168 777 besøkende. 

Stiklestad nasjonale kultursenter ledes av direktør Turid Hofstad tlf. 480 41 342.

Falstadsenteret

Mottar 31 250 kroner i gaveforsterkning basert på gave på 125 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord. Gaven skal gå til formidlingsprosjektet "Brevet". Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune og er et nasjonalt opplærings – og dokumentasjonssenter for utvikling og formidling av kunnskap om krigens fangehistorie og menneskerettigheter.

Falstadsenteret mottar 18,6. millioner kroner i driftstilskudd fra Kunnskapsdepartementet i 2017.

Det er 10,5 årsverk ved senteret, som i 2015 hadde 12 006 besøkende.

Falstadsenteret ledes av direktør Christian Wee.