Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Gaveforsterkningstilskudd til seks kunst- og kulturinstitusjoner i Nordland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I disse dager mottar seks kulturinstitusjoner i Nordland til sammen 2,4 millioner kroner i gaveforsterkning fra Kulturdepartementet: Stiftelsen Narviksenteret, Smeltedigelen Musikkfestival, Norsk Luftfartsmuseum, Helgeland Museum, Nordland Teater og Nordland Musikkfestuke.

Tilskuddene baserer seg på pengegaver på til sammen 9,6 millioner kroner.

- Mange kulturinstitusjoner i Nordland arbeider godt mot private givere. Gaveforsterkingsordningen skal bidra til at det systematiske arbeidet blir belønnet. Tilskuddet bidrar til å styrke viktige prosjekter, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Gaveforsterkingene er gitt på grunnlag av gaver som ble gitt i 2016. Søknader som kom inn etter at rammen for 2016 var brukt opp, ble overført til 2017 og det er disse som nå får tildelt tilskudd.

Gaveforsterkingsordningen for museene ble innført i 2014. Ordningen innebærer at staten gir et tilskudd på 25 prosent i tillegg til pengegaver fra private givere og stiftelser. Formålet er å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Det er satt av 51,1 millioner kroner på statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

Om tilskuddsmottakerne

Stiftelsen Narviksenteret

Mottar 325 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 1,3 millioner kroner fra Sparebank1 Nord-Norge og Fritt Ord. Gavene skal benyttes til utvikling av utstilling. Dette er det andre tilskuddet Narviksenteret får fra gaveforsterkningsordningen.

Narviksenteret er en stiftelse som drifter Narvik Krigsmuseum, et frittstående museum i Narvik. Narviksenteret mottar driftstilskudd fra Kunnskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Narvik kommune.

Narviksenteret ledes av direktør Eystein Markusson, tlf. 45 03 54 18.

Smeltedigelen Musikkfestival

Mottar 151 150 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 604 600 kroner fra Helgeland Sparebank og en rekke private bedrifter. Gavene skal benyttes til drift og utvikling av festivalen. Dette er det første tilskuddet Smeltedigelen Musikkfestival får fra gaveforsterkningsordningen. 

Smeltedigelen musikkfestival arrangeres hvert år i Mo i Rana. Festivalens musikalske plattform er rytmisk musikk og den har som mål å reflektere festivalens geografiske tilhørighet i musikkvalget.

Festivalens daglige leder er Hilde Høgseth, tlf. 99 50 15 87 

Norsk Luftfartsmuseum

Mottar 1,6 millioner kroner i gaveforsterkning basert på pengegaver på til sammen 6,5 millioner kroner fra Avinor AS og Sparebankstiftelsen DNB. Gavene skal benyttes til ombygging av utstillingen om sivil luftfartshistorie. Dette er det første tilskuddet Norsk Luftfartsmuseum får fra gaveforsterkningsordningen.

Norsk Luftfartsmuseum er et frittstående museum i Det nasjonale museumsnettverket, samlokalisert med Luftforsvarsmuseet i Bodø.. Norsk Luftfartsmuseum mottar 13 millioner kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017. Det er 25 årsverk ved museet, som i 2015 hadde 40 042 besøkende.

Museet ledes av direktør Hanne Jakhelln, tlf. 902 09 533

Helgeland Museum

Mottar 25 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 100 000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord. Gaven skal benyttes til utstilling om sørsamekvinnen Elsa Laula Renberg. Dette er det første tilskuddet Helgeland Museum får fra gaveforsterkningsordningen.

Helgeland Museum er det regionale museet i søndre del av Nordland med avdelinger i 17 helgelandskommuner. Hovedkontoret ligger i Mosjøen. Helgeland Museum får 16,7 millioner kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017. Det er 53 årsverk ved museet, som hadde 75 376 besøkende i 2015.

Museet ledes av direktør Sten Rino Bonsaksen, tlf. 977 82 271.

Nordland Teater

Mottar 200 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 800 000 kroner fra Sparebank 1 Nord-Norge. Gaven skal benyttes til gjennomføring av og turné med musikalen Cabaret. Dette er det første tilskuddet Nordland Teater mottar fra gaveforsterkningsordningen.

Nordland Teater er et turnerende regionteater for hele Nordland fylke og har hovedkontor og teaterhus i Mo i Rana. Nordland Teater mottar 27 millioner kroner i driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2017. 

Teatersjef ved Nordland Teater er Birgitte Strid, tlf. 75 13 48 48

Nordland Musikkfestuke

Mottar 75 000 kroner i gaveforsterkning basert på pengegave på 300 000 kroner fra Sparebank 1 Nord-Norge Fondet. Gaven skal benyttes til produksjoner med årets festivalprofil 2016. Dette er det første tilskuddet Nordland Musikkfestuke får fra gaveforsterkningsordningen.

Nordland Musikkfestuke arrangeres over 10 dager hvert år, i Bodø, med et program med hovedvekt på klassisk musikk. Nordland Musikkfestuke mottar offentlig støtte fra Norsk kulturråd, Nordland fylkeskommune og Bodø kommune.

Festivalen ledes av direktør André Wallan Larsen.