Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

NOU fra Mediemangfoldsutvalget ut på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Mediemangfoldets sluttdokument NOU 2017: 7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne ble levert 7. mars, og legges nå ut på bred høring med tre måneders høringsfrist.

- Mediemangfoldsutvalget gjorde en solid og grundig jobb, spesielt når det gjelder å kartlegge situasjonen for mediemangfoldet i Norge. Norske mediebrukere har en rik tilgang på aviser, kringkastere og andre medietilbud, og utvalget peker på verdien av dette i et demokratisk perspektiv, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

- Utvalgets NOU gir et veldig godt grunnlag for å vurdere hvordan statens virkemidler best kan benyttes for å oppnå målene om mediemangfold i Norge. Samtidig ser vi behovet for å spisse dette noe for å få et konkret beslutningsgrunnlag, og ber derfor høringsinstansene om å prioritere og kommentere de enkelte tiltakene utvalget foreslår, og dessuten kommentere finansieringen av tiltakene, fortsetter statsråden.

Utredningen kan du lese her

Høringsdokumentene og mer informasjon om høringen her