Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Språkrådet blir i Oslo

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

– Språkrådet skal ikke flyttes ut av Oslo, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Det er først og fremst språkfaglige vurderinger som taler mot å flytte Språkrådet ut av Oslo, sier kulturministeren.

Fasaden til bygget som Språkrådet holder til i.
Foto: Språkrådet

Kulturdepartementet har gjennomført en utredning hvor Bergen, Bø i Telemark og Stjørdal i tillegg til Oslo er vurdert som mulige lokaliseringssteder. Konklusjonen er at Språkrådet forblir i Oslo. Utredningen peker på at Oslo i realiteten er det eneste stedet som kan tilby de mest relevante fagmiljøene innenfor områdene Språkrådet forvalter. Språkrådet bør ligge i Oslo for å ha god nok tilgang på disse.

Utredningen "Lokalisering av Språkrådet" (.pdf)

 – Med en flytting av Språkrådet vil det være svært høy risiko for tap av kompetanse på områder der det er vanskelig å rekruttere ny kompetent arbeidskraft. Dette skyldes at Språkrådet har høyt spesialiserte arbeidsoppgaver på fagfelt der det utdannes få nye kandidater, sier kulturministeren. 

Språkrådet er nært knyttet opp mot offentlige instanser og store næringslivsaktører. De fleste av disse holder til i Oslo-området. Språkrådet er også avhengig av et tett samarbeid med forskningsmiljøene ved universitets- og høyskolemiljøene i Oslo og omegn.

Regjeringen har informert Venstre om konklusjonene i utredningen.

– Venstre er svært opptatt av Språkrådet, og aksepterer at dette er de faglige anbefalingene i denne saken, sier Ola Elvestuen fra Venstre.

Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og har 39 ansatte. 35 av disse har arbeidsplassen sin i Oslo