Historisk arkiv

Historisk satsing på friluftsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har i dag fordelt 36 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål til friluftslivstiltak for barn og ungdom.

Elvestuen og Skei Grande i Slottsparken i Oslo.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Rein Blomquist / Kulturdepartementet

Beløpet er 50 prosent høyere enn i fjor. Tilskuddet vil bli fordelt til Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. Regjeringen har også fordelt 27 millioner kroner til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter som er 8 millioner kroner mer enn i fjor.

– Friluftsliv bidrar til naturopplevelser, mestring og bedre folkehelse. Friluftslivet er allsidig, og i sin enkleste form er det noe alle kan drive med uten mye utstyr og kunnskap. For regjeringen er det viktig å legge til rette for livslang fysisk aktivitet gjennom friluftsliv og naturglede, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Norge har mye vakker natur. Vi trenger ikke reise langt av gårde eller bruke mye penger for å få et avbrekk fra hverdagen og oppleve storslått natur. Takket være frivilligheten og andre har vi et unikt hytte- og løypenett som er åpent for alle. Økt tilrettelegging bidrar til at enda flere får oppleve gleden ved friluftsliv, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Tilskuddet skal stimulere barn og ungdom mellom 6 og 19 år til å drive friluftsliv. Aktivitetene foregår etter skoletid og inkluderer friluftsskoler, åpne aktivitetsdager og organiserte tilbud.

Tilskudd til løypetiltak i fjellet går blant annet til merking og tilrettelegginger av løyper. Det gis også tilskudd til overnattingshytter og sikringshytter i tilknytning til rutenettet i fjellet, samt overnattingshytter ved kysten og i lavlandet.

I tillegg er det mange andre friluftslivsanlegg som mottar spillemidler i den ordinære tilskuddsordningen for idrettsanlegg i kommunene, for eksempel turveier og turstier. De siste års tildelinger viser at fylkene prioriterer friluftslivsanlegg høyt ved fordeling av spillemidler til anlegg.