Historisk arkiv

Nytt utvalg for Statens kunstnerstipend

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag oppnevnt et nytt utvalg for Statens kunstnerstipend for perioden 2018-2021. –Dette blir et svært kompetent utvalg, med god erfaring og inngående kjennskap til kunstneres virke, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Departementet oppnevner Utvalget for statens kunstnerstipend hvert fjerde år. Som tidligere har departementet fulgt innstillingen på to kandidater fra Kunstnernettverket. Utvalget har som mandat å sikre at stipendtildelingen skjer i henhold til forskrift og lovverk. Det er derfor også for denne perioden oppnevnt en jurist til utvalget.

Leder av utvalget er Trude Gomnæs Ugelstad. Hun har 20 års erfaring som leder av kulturinstitusjoner og kunstnerorganisasjoner.

– Når Alfhild Skaardal nå takker for seg som leder er jeg svært glad for at Trude Gomnæs Ugelstad har takket ja til å påta seg vervet. Mange år i ulike ledende posisjoner i kunstlivet gjør henne godt egnet til å ta arbeidet i Statens kunstnerstipend trygt videre. Hun har også erfaring fra en kunstnerorganisasjon, noe som gir et godt fundament for dialog og samarbeid framover, sier kulturministeren.

Fra 2018 legges sekretariatet for utvalget til Kreativt Norge i Trondheim. Utvalget har ansvaret for å sikre forsvarlig forvaltning av stipendtildelinger i tråd med forskrift og lovverk. De har som mandat å kvalitetssikre innstillinger fra de 24 sakkyndige stipendkomiteene.

-Vi skal nå gå i gang med å skrive en kunstnermelding og jeg er trygg på at det nye Utvalget for statens kunstnerstipend vil gi viktige innspill i dette arbeidet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Utvalget 2018-2021

Leder: Trude Gomnæs Ugelstad
Vara: Geir Are Johansen, direktør Museum Nord

Medlem: Ande Somby, førsteamanuensis ved juridisk fakultet, UiT
Vara: Ida Gjessing, jurist

Medlem: Sigrid Røyseng, professor ved BI og professor II ved Norges Musikkhøyskole
Vara: Stine Baumann, jurist

Medlem: Rene Rasmussen, musiker og spesialrådgiver i LO
Vara: Peder Horgen, daglig leder Scenekunst Sør
Vara: Monica Borg Fure, skuespiller og prosjektleder Talent Norge

Medlem: Sigmund Løvåsen, forfatter og dramatiker
Vara: Ebba Moi, visuell kunstner
Vara: Erin Gjørv, filmskaper