Historisk arkiv

Økt satsing på inkludering og senkning av terskelen for deltakelse i idrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen styrker flere av tilskuddene som retter seg mot den lokale aktiviteten i idrettslagene. Målet er å styrke inkluderingen og senke terskelen for deltakelse i idretten.

Gruppebilde av Morgan Kornmo og Mohamed Fariss fra Sportsklubben Sterling, kulturminister Trine Skei Grande, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, idrettspresident Tom Tvedt og Mohamed El Morabet fra Sportsklubben Sterling.
Morgan Kornmo og Mohamed Fariss fra Sportsklubben Sterling, kulturminister Trine Skei Grande, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, idrettspresident Tom Tvedt og Mohamed El Morabet fra Sportsklubben Sterling. Foto: Rein Blomquist / Kulturdepartementet

367 millioner kroner til lokale lag og foreninger

Regjeringen har fordelt 367 millioner kroner til lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Tilskuddet er 30 millioner kroner høyere enn i 2017. Fra 2013 har tilskuddet til lokale lag og foreninger økt med 203 millioner kroner (124 prosent).

– Barn og ungdom skal ha tilgang på gode og inkluderende aktivitetstilbud i sine nærmiljøer. Tilskuddet til lokale lag og foreninger skal styrke grunnlaget for frivillig, medlemsbasert idrettsaktivitet for barn og ungdom. Det skal også bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett nede, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Det er viktig at barn og unge inkluderes i store og små felleskap. De offentlige kontorene stenger klokka fire. Da er det viktig at lokalsamfunnet holder åpent. Tippemidlene kommer godt med i arbeidet med å gi et godt og trygt tilbud etter skoletid, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Det er idrettsrådene som står for fordelingen av midlene mellom lagene i sine kommuner. Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen 6-19 år i kommunen.

18 millioner kroner til inkludering i idrettslag

Regjeringen har fordelt 18 millioner kroner til inkludering i idrettslag for 2019. Beløpet er 2,5 millioner kroner høyere enn tilskuddet for 2018.

– Tilskuddet til inkludering i idrettslag skal senke terskelen for barn og unges deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Målet er at idrettslagene kan gi et bedre tilbud til jenter og gutter fra familier med lav betalingsevne og familier med minoritetsbakgrunn, sier statsråd Trine Skei Grande.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å rekruttere nye grupper inn i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne.

Tilskudd kan gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn. Videre kan tilskudd gis til idrettslag i bydeler i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes.

Økt satsing på forskning på idrettens rolle som inkluderingsarena

Regjeringen har fordelt 23 millioner kroner til idrettsforskning. Dette er 3 millioner kroner mer enn i 2017.

– Vi ønsker å bidra til mer forskning på idrettens rolle som inkluderingsarena. Det er viktig å få økt kunnskap om hvilke faktorer som påvirker ulike gruppers deltakelse i norsk idrett, sier kulturminister Trine Skei Grande.