Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår 4,5 millioner kroner til drift av skiflygingsbakken i Vikersund og bob- og akebanen på Lillehammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 foreslår regjeringen at det bevilges et driftstilskudd på 2,5 millioner kroner til Vikersund Hoppsenter og 2 millioner kroner til Lillehammer bob- og akebane i 2018.

– Skiflyvningsbakken i Vikersund og bob- og akebanen på Lillehammer er anlegg som er helt unike i Nord-Europa. Det er viktig for idrettsnasjonen Norge at anleggene kan driftes på en god og forsvarlig måte, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Vikersund Hoppsenter er et nasjonalanlegg. I motsetning til andre nasjonalanlegg har ikke Hoppsenteret inntektspotensial utover det årlige arrangementet. Det foreslåtte tilskuddet til bob- og akebanen må sees i sammenheng med at Lillehammer Olympiapark AS har driftsansvaret for flere store anlegg som ble bygget til vinter-OL i 1994.

Det foreslåtte tilskuddet til skiflygingsbakken i Vikersund og bob- og akebanen på Lillehammer vil innebære en delvis dekning av driftsutgiftene, og Kulturdepartementet forutsetter en kostnadsdeling med de to respektive fylkeskommunene og kommunene.