Historisk arkiv

Historisk arkiv

Staten og TV 2 skriver under avtale for kommersiell allmennkringkasting

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

TV 2 AS har signert avtale om kommersiell allmennkringkasting med Kulturdepartementet. Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år.

Trine Skei Grande og Olav Sandnes sittende ved et bord i forbindelse med signering av tv-avtale
Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav Sandnes og kulturminister Trine Skei Grande har i dag signert avtale om kommersiell allmennkringkasting. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare frem til 31. desember 2023. Foto: Marius Bakke / KUD

– Dette er en milepæl for mediepolitikken. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger et reelt alternativ til NRK. Denne avtalen sikrer en god nyhetsproduksjon fra et mediemiljø utenfor Oslo. Det er essensielt for mediemangfoldet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

– Jeg er glad for at TV 2 påtar seg dette oppdraget. Med dette sikrer vi en fortsatt sterk tilstedeværelse for TV 2 i Bergen de neste fem årene. Vi trenger et slagkraftig redaksjonelt TV-miljø på flere steder enn i Oslo for å få inn flere perspektiver, fortsetter hun.

TV 2 må årlig dokumentere at kravene i avtalen er oppfylt og årlig dokumentere behovet for kompensasjon. Medietilsynet vil føre tilsyn med avtalen, og kan dersom TV 2 ikke oppfyller kravene ilegge TV 2 sanksjoner.

TV 2 AS inngår nå avtale med staten i fem år. TV 2s allmennkringkastingsoppdrag vil være forpliktende i hele avtaleperioden. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare frem til 31. desember 2023.

Noen hovedpunkter fra avtalen:

  • Majoriteten av de redaksjonelle beslutningene skal tas 100 km utenfor Oslo, (Bergen)
  • Majoriteten av de redaksjonelt ansatte i både hovedredaksjonen og den sentrale nyhetsredaksjonen skal ha sitt arbeidssted 100 km utenfor Oslo (Bergen)
  • Det er etablert et regnskapsmessig skille mellom TV 2 sin allmennkringkastings­virksomhet, som skal støttes med offentlige midler, og annen virksomhet, som faller utenfor oppdraget
  • TV 2 skal ha daglige nyhetssendinger
  • TV2 skal tilby norskspråklig barne-TV og programmer for unge 
  • TV 2 skal bruke minimum 250 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama i avtaleperioden
  • Innholdet skal tilbys på én lineær tv-kanal, og i tillegg må allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på Internett


Krav som TV 2 også må oppfylle, men som ikke dekkes med støtte fra staten:

(1) Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting
(2) Programtilbudets profil skal være av allmenn karakter og interesse
(3) Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper
(4) Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 pst. av sendetiden 
(5) Begge de offisielle norske målformene skal benyttes 
(6) Programtilbudet skal ha tematisk bredde på minst fem programkategorier med hyppighet og omfang iht. skjema i vedlegg B til kunngjøringen 
(7) Programtilbudet skal ha sjangermessig bredde, både når det gjelder sammensetningen av programkategorier og sammensetningen innenfor den enkelte programkategori

Les hele avtalen i vedlegget, vedtaket med presiseringer samt retningslinjer for det regnskapsmessige skillet her: