Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Fem millioner kroner til pilotprosjekt for utvikling av digitalt ledsagerbevis

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår 5 millioner kroner til et pilotprosjekt for å utvikle digitalt ledsagerbevis. Målet er å senke terskelen for deltakelse på kultur- og fritidsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse.

Mange personer med funksjonsnedsettelser er avhengig av å ha med seg en ledsager for å delta i samfunnet. Ledsagerbevis er et kort utstedt til personer med funksjonsnedsettelser som gir innehaveren rett til å ha med en ledsager gratis eller for rabattert pris på kultur- og fritidsarrangementer og på offentlig transport. Uten en slik ledsagerordning vil personer med behov for støtte i praksis måtte betale dobbel pris for adgang til kultur- og fritidsarrangementer.

Regjeringen ønsker å sette i gang et pilotprosjekt med mål om å utvikle et elektronisk alternativ til dagens ledsagerbevis. Dette skal være fritt tilgjengelig for kommuner å benytte. Pilotprosjektet skal også vurdere virkemidler for å sikre at ledsagerbilletter kan kjøpes på nett, på lik linje med andre billetter.

Ledsagerbevis er en frivillig kommunal ordning og utstedes ofte i form av et laminert kort med bilde. Dette oppleves som gammeldags. Mens både studentbevis og førerkort digitaliseres, blir personer med funksjonsnedsettelser hengende etter i den teknologiske utviklingen.

Pilotprosjektet er en oppfølging av regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse for perioden 2020-2030 Et samfunn for alle, der kultur og fritid er trukket frem som et særskilt innsatsområde.