Historisk arkiv

Lansering: Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet går sammen om en felles satsing for å styrke norske bibliotek. I strategien Rom for demokrati og dannelse legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tekning.

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på scenen under lanseringen av bibliotekstrategien.
Fra venstre: nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet

For engelsk versjon av strategien, velg språkversjon oppe til høyre etter at du har klikket på denne lenken

– Vi vil løfte frem biblioteket som kunnskapsarena, med sikte på å skape flere lesere, gjøre bibliotekene enda mer tilgjengelige og enda mer brukt. Å styrke tilgang og formidling av kunnskapskildene blir en motkraft til spredning av falske nyheter, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen ønsker at biblioteket skal være et naturlig sted å henvende seg for den som ønsker å skille mellom ekte og falske nyheter, mellom gode og dårlige kunnskapskilder. Bibliotekene er viktige for demokrati og dannelse.

Den forrige bibliotekstrategien fra 2015-2018 etablerte folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for debatt. I strategien for 2020-2023 legges det vekt på en helhetlig politikk der folkebibliotek, skolebibliotek og universitets- og høyskolebibliotek sees i sammenheng. Det handler både om formidling, samarbeid og infrastruktur.

– På skolebibliotekene kan elever både få tilgang til informasjon og opplevelser, men også styrke lesegleden og nysgjerrigheten. Skolebibliotekene spiller en viktig rolle i skolen, og med den nye bibliotekstrategien legger vi et godt grunnlag for at den kunnskapen som er samlet i bibliotekene når frem til enda flere elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen tar flere grep for å gjøre det lettere og bedre for folk å bruke bibliotekene. Noen av tiltakene i strategien:

  • Støtte til aktiv formidling av mangfoldet i samlingene, der man også skal ut av bibliotekrommet og nå ut til nye grupper.
  • Det skal bli enklere for folk å søke etter både digitalt og analogt materiale i samlingene.
  • Nasjonalbiblioteket skal levere fellestjenester som avlaster lokalbibliotekene slik at de får mer tid til publikumsrettet arbeid.

Nasjonalbiblioteket blir en sentral aktør i gjennomføringen av bibliotekstrategien.

– Den nye bibliotekstrategien vil være et viktig verktøy for bibliotekene i arbeidet med formidling av litteratur og kunnskap i årene framover. Målet vårt er at når strategiperioden er gjennomført, skal en enda større del av befolkningen oppfatte bibliotekene som relevante og viktige for seg, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Gruppebilde av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.
Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande lanserte ny bibliotekstrategi sammen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på Fubiak - Furuset bibliotek og aktivitetshus. Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet