Historisk arkiv

Historisk arkiv

Ny handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen starter arbeidet med en nasjonal handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer. Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og mot personer som antas å være muslimer.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak mot muslimfiendtlighet. Vi må sørge for at folk føler seg trygge på gata og trygge i moskeen. Derfor er jeg glad for å legge frem en handlingsplan mot diskriminering og hets av muslimer, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Regjeringen vil involvere frivillige, lag og foreninger i arbeidet med planen.

Fra før arbeider regjeringen med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, som skal lanseres innen utgangen av 2019. Også denne planen vil inneholde tiltak for å forebygge rasisme og hindre diskriminering mot muslimer.

Regjeringen mener likevel det er viktig at det i tillegg lages en egen handlingsplan som tar for seg de utfordringer muslimer opplever i Norge i dag.

I 2017 finansierte regjeringen rapporten "Holdninger til jøder og muslimer i Norge" utgitt av Holocaustsenteret. Rapporten viste at 1 av 3 i befolkningen viser utpregede fordommer mot muslimer. Omkring 10 prosent av befolkningen mener vold og trakassering av muslimer kan forsvares på grunn av nylige terrorangrep, og ca. 30 prosent av befolkningen mener at muslimer ønsker å ta over Europa.