Forsiden

Historisk arkiv

Nye regler om Kringkastingsrådet og tilgjengeliggjøring av tv-program

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Fra 1. januar 2020 fastsettes det endringer i kringkastingsforskriften om Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring av tv-program for personer med funksjonsnedsettelse, forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester, sponsoridentifisering og presentasjon av sponsede premier.

– Nå følger vi opp lovendringen fra juni og fastsetter konkrete, strengere krav til tilgjengeliggjøring. Alle skal ha tilgang til informasjon, og derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande. – Men vi gir oss ikke med dette, etter hvert som teknologien utvikles vil vi gradvis skjerpe kravene ytterligere, sier Skei Grande.

Krav til tilgjengeliggjøring av programmer for personer med funksjonsnedsettelse

Kravene til NRK skjerpes ved at NRK som hovedregel skal tekste direktesendte program hele døgnet. Distriktssendinger skal være tekstet når de legges ut i audiovisuelle bestillingstjenester. Det stilles også krav om teksting på samisk, lydtekst, daglige programmer med tegnspråktolking, daglige programmer på norsk tegnspråk og ukentlige programmer med synstolking. Kravene skjerpes også for større riksdekkende kommersielle kanaler, bl. a. ved at de som hovedregel ukentlig må sende programmer med tegnspråktolking og månedlig programmer med synstolkning.

Kringkastingsrådets mandat

Kringkastingsloven gir i utgangspunktet Kringkastingsrådet et bredt mandat til å drøfte og uttale seg om programvirksomheten i NRK. Det er viktig at Kringkastingsrådet ikke bidrar til å undergrave pressens selvdømmeordning ved å drøfte medieetiske spørsmål som ligger innenfor mandatet til PFU. Det fastsettes derfor en ny forskriftsbestemmelse som presiserer at den klare hovedregelen fremover skal være at Kringkastingsrådet verken skal vurdere saker som er innklaget for PFU eller problemstillinger som direkte reguleres i Vær Varsom-plakaten knyttet til enkeltprogrammer.

Forskriftsendringene er en oppfølging av lovendringene sommeren 2019 om Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv., jf. Innst. 334 L (2018-2019) (ekstern lenke) og Prop. 58 L (2018-2019).