Historisk arkiv

Ønsker å stanse utenlandsk pengespillreklame

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet har i dag sendt et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Formålet er å stanse pengespillreklame fra utlandet, for å unngå at personer med spilleproblemer blir eksponert for slik reklame.

Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke.

– Regjeringen tar pengespillproblemer på alvor, og ønsker å begrense utenlandsk pengespillreklame for å beskytte sårbare spillere, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Den siste befolkningsundersøkelsen fra 2015 anslo at det er til sammen 122 000 risiko- og problemspillere i Norge. Tar vi med pårørende er flere hundre tusen berørt av dette.

– Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser, fortsetter kultur- og likestillingsministeren.

Parallelt vil Kulturdepartementet be Lotteritilsynet om å utrede et forslag om såkalt DNS-varsling, som vil sikre at brukere som går inn på nettsidene til utenlandske pengespillselskaper informeres om at disse spillene ikke er lovlige i Norge.

Bestemmelsene i pengespillovgivningen kan i dag ikke brukes til å håndheve markedsføringsforbudet overfor utenlandske aktører. Derfor foreslås det en ny bestemmelse i kringkastingsloven. Denne vil gi Medietilsynet hjemmel til å gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge.

Et slikt pålegg kan ilegges overfor distributører av fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester, for eksempel TV-distributører eller bredbåndleverandører. Hvis pengespillreklamen fjernes kan dette få økonomiske konsekvenser for TV-kanaler og strømmetjenester som holder til utenfor Norge. Departementet sender saken på høring for å få mest mulig informasjon om konsekvensene.

En rapport utarbeidet av Rambøll Management Consulting for Lotteritilsynet i 2018 viser at en person som i snitt ser to timer TV hver dag kunne bli eksponert for omkring 24 pengespillreklamer på én uke. Utenlandske spillselskaper bruker tre ganger så mye som norske spillselskaper på TV-reklame. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto er underlagt egne regler for markedsføring.

Høringsfristen er 17. juni 2019.