Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

UngIDag-utvalget leverte i dag sin NOU til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Utvalget har sett på blant annet utfordringer knyttet til kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg og hva det vil si for barn og unge å vokse opp i samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små. Utvalget har vært ledet av Loveleen Brenna.

Gruppebilde av UngIDag-utvalget sammen med kultur- og likestillingsministeren.
UngIDag-utvalget overleverte sin NOU til kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande 14. november 2019. Foto: Ingvill Tandstad / KUD

NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom - Likestillingsutfordringer blant barn og unge 

– Jeg har ventet spent på denne rapporten, helt siden jeg i Stortinget fikk flertall for å sette ned et utvalg som skulle se på likestillingsutfordringer blant unge i dag. Nå skal jeg gå nøye gjennom den og se på tiltakene som utvalget foreslår. Vi vet at det fortsatt eksisterer kjønnsforskjeller mellom gutter og jenter, så det blir spennende å se hva de har foreslått her, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Utvalget mener at barn og unge må få økt valgfrihet og flere muligheter når de tar valg, her og nå, men også som grunnlag for fremtidige valg. Det forutsetter at de har handlingsrom til å ta disse valgene uavhengig av begrensede kjønnsnormer, og at de opplever aksept for de valgene de tar.

– Jenter og gutter betaler en høy pris når de velger kjønnsutradisjonelle utdanninger. Mange trives, men noen forteller også om virkelig tøffe opplevelser; om mobbing, trakassering og utfrysning. Og om lærere som ikke ser hvor utsatte de er som minoritet i en klasse, og hvordan kulturen i klassen er definert av flertallet, sier utvalgsleder Loveleen Rihel Brenna.

Utvalget har definert tre ulike innsatsområder der de mener det er særskilt behov for tiltak:

  • Økt valgfrihet og større mulighetsrom for alle barn og unge.
  • Større frihet fra stress, press og annen risiko for alle barn og unge.
  • Økt trygghet og kompetanse om kjønn, kropp og seksualitet blant barn og unge.

– Utradisjonelle utdannings- og yrkesvalg handler ikke bare om elevenes interesser og valg, men også om å utnytte alles ressurser og kompetanse. Da må vi utfordre flertallets normer, privilegier og holdninger slik at ungdom får et mulighetsrom til å velge utradisjonelt, understreker Brenna.

Foto med utsnitt av forsiden til NOUen.
NOU 2019:19 Jenterom , gutterom og mulighetsrom Foto: Ingvill Tandstad / KUD