Historisk arkiv

- Gode nyheter for norsk filmbransje

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen har besluttet at det gis unntak fra innreiserestriksjoner og karanteneplikt for deltakere i film- og serieproduksjoner, under visse vilkår. Dette innebærer at produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen kan gjennomføres som planlagt. Det stilles strenge krav til testing for covid-19 og smittevernstiltak.

- Nå kan utenlandske filmproduksjoner igjen filme i norske landskap, og det er veldig gode nyheter også for den norske filmbransjen, som dermed unngår å gå glipp av oppdrag og viktig erfaringsbygging. Jeg er glad for at vi fikk på plass dette unntaket så raskt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

- Vi har satt sterke begrensinger på unntaket. Det er produksjoner som allerede har fått støtte fra insentivordningen som vil omfattes, og det under et veldig strengt smittevernregime. Ett eksempel på en produksjon som vil kunne omfattes er innspillingen av Mission: Impossible 7, som har planlagt innspilling i Norge allerede i høst. De har lagt opp til et meget omfattende smittevernopplegg, faktisk mye strengere enn det de vanlige reglene i Norge er, sier statsråden.

Det er besluttet to forskriftsendringer, som gjør det mulig for utenlandske film- og serieproduksjoner å legge deler av produksjonen til Norge. Det gis unntak fra bortvisning for film- og serieproduksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen, i forskriften om innreiserestriksjoner.  Videre gjøres en endring i covid-19-forskriften, slik at det gis unntak fra karantene for film- og serieproduksjoner som har fått tilsagn fra Norsk filminstitutt om tilskudd fra insentivordningen.

Det stilles krav om tilsvarende testregime som allerede gjelder for personer som er bosatt i og ankommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag fra områder i Schengen- og EØS-områdene som har en forhøyet smitterisiko.

Produksjonen som det nå er gitt tilsagn til, Mission: Impossible 7, vil gjennomføre et omfattende smittevernregime utover det som kreves av smittevernhensyn. Deltakerne i produksjonen vil være avgrenset fra allmenheten under oppholdet i Norge. Produksjonen har fått tilsagn på inntil 49,6 mill. kroner fra insentivordningen. Slik ordningen fungerer, betyr dette at produksjonen planlegger å kjøpe varer og tjenester for inntil 200 mill. kroner i Norge.

Produksjonen vil gjennomføre en rekke smitteverntiltak, og har opplyst at de blant annet vil gjennomføre daglige egenerklæringer og temperaturmålinger, og ha tilstedeværende helsepersonell og mobil testlab for covid-19.

Et testregime vil bidra til at eventuell smittespredning reduseres. En slik løsning er allerede innført for personer som er bosatt i og ankommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag fra områder i Schengen- og EØS-statene som har en forhøyet smitterisiko.

De aktuelle filmarbeiderne/skuespillerne må kunne dokumentere at de er omfattet av unntaket fra bortvisning ved å fremlegge en bekreftelse fra Norsk filminstitutt og produksjonsselskapet på grensen.