Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

85 millioner kroner til nye film- og serieproduksjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår endringer i statsbudsjettet for å møte de særlige utfordringene filmbransjen har som følge av smitteverntiltak i forbindelse med koronautbruddet. Store film- og serieproduksjoner har stoppet opp, og planlagte produksjoner er utsatt på ubestemt tid.

– Det var viktig at Norsk filminstitutt tok raske grep for å møte utfordringene som krisen har skapt for filmbransjen. Nå foreslår regjeringen endringer i statsbudsjettet for å sikre at vi kan komme i gang med nye film- og serieproduksjoner når samfunnet gradvis åpnes opp igjen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Norsk filminstitutt iverksatte flere strakstiltak overfor filmsektoren etter virusutbruddet, blant annet er 85 millioner kroner omdisponert fra Filmfondet for å sikre at produksjonene som nå er stanset, kan starte opp igjen når det er forsvarlig. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett en omdisponering slik at bevilgningene til Filmfondet økes med 30 millioner kroner, og at NFI får fullmakt til å tildele inntil 55 millioner kroner utover det som er bevilget til Filmfondet i 2020.

Det er viktig at NFI i 2020 ikke bare sørger for at produksjoner som er stanset, kommer i gang igjen, nå får NFI også mulighet til å gi nye tilsagn om produksjonstilskudd. Slike tilsagn er startskuddet for planlegging av nye prosjekter og kan føre til at privat finansiering av prosjektene kommer på plass. Samtidig forventes det forsinkelser i gjennomføringen av internasjonale film- og tv-produksjoner i 2020 som følge av koronakrisen, noe som påvirker behovet i insentivordningen. Derfor velger regjeringen å omdisponere midler fra denne ordningen til Filmfondet.

– Dette vil bidra til å få bransjen gjennom krisen og kan gi Norge et forsprang ved å få produksjoner i gang så snart forholdene tillater det, avslutter kultur- og likestillingsministeren.