Historisk arkiv

Ekstraordinært tilskudd til vedlikehold av Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich i 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen foreslår tilskudd på til sammen 50 millioner kroner til de tre skværriggerne Statsraad Lehmkuhl, SS Sørlandet og SS Christian Radich i 2020 for å bidra til å dekke kostnader til framskyndet vedlikehold, da de tre skoleskipene blir liggende uvirksomme til kai i forbindelse med koronasituasjonen.

- Alle de tre skværriggerne på statsbudsjettet – barken Statsraad Lehmkuhl og fullriggerne SS Sørlandet og SS Christian Radich – gjør en svært viktig samfunnsinnsats i sin kombinerte rolle både som flytende kulturminner og i sin funksjon som skoleskip, som tilfører våre ungdommer både utdannelse og dannelse, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

20 milllioner kroner går til Seilskipet Statsraad Lehmkuhl, som med sine 84,6 m lengde, er det klart største av de tre. Det er også det eldste, bygget i 1914. De to andre skipene mottar 15 millioner kroner hver til samme formål.

Kulturdepartementet gir årlig driftstilskudd til tre seilskuter som er i aktiv drift som flytende kulturminner. Det gjelder barken Statsraad Lehmkuhl og fullriggerne SS Sørlandet og SS Christian Radich, som har hjemmehavn i henholdsvis Bergen, Kristiansand og Oslo. I 2020 vil Statsraad Lehmkuhl motta driftstilskudd på 14,745 millioner kroner. SS Christian Radich og SS Sørlandet vil motta hhv. 7,9 og 11 millioner hver.

De tre skværriggerne ble bygd som skoleskip i første halvdel av 1900-tallet for opplæring av sjøfolk. I dag tilbyr de et utvidet læringsprogram for ungdom.

Med den ekstraordinære bevilgningen på 50 millioner kroner vil skipene kunne gjennomgå større vedlikeholdsløft enn de ville kunnet gjort i et normalt driftsår. Fordelingen av beløpet skipene imellom er i hovedsak basert på skipenes ulike størrelser og verneklasser.

- Alle tre har utfordringer med vedlikehold, særlig fordi de skal ivaretas etter antikvariske retningslinjer samtidig som de skal være operative og godkjennes i henhold til dagens krav til sertifisering og sikkerhet. I forbindelse med koronasituasjonen, må alle tre skip ligge til kai i stort sett hele sesongen 2020, noe som gir mulighet for å fremskynde planer for vedlikehold. Derfor er jeg glad for å kunne fortelle at regjeringen nå setter av 50 millioner kroner til dette allerede i år, sier statsråden.