Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Innspillsmøte om stimuleringsordningen for kultursektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Regjeringen ønsker å etablere en stimuleringsordning for arrangører i kultursektoren med virkning fra 1. oktober. Kulturdepartementet har invitert en rekke sentrale organisasjoner til et innspillsmøte.

Tid: mandag 24. august kl 10.30 – 12.30
Sted: Auditoriet i R5 i Akersgata 59.

Pressen er velkommen til å dekke møtet, men på grunn av smittevernhensyn er det svært begrenset antall plasser i lokalet. Møtet vil bli strømmet på regjeringen.no.

Påmelding for presse: kudinfo@kud.dep.no 

 

Nett-tv Innspillsmøte om stimuleringsordningen for kultursektoren

Se sendingen her

Se sendingen her

Bakgrunn for møtet

Formålet med møtet er å få innspill til hvordan den nye stimuleringsordningen kan treffe sektporen best mulig. Politisk ledelse i departementet vil delta i den første delen av møtet.

Det er behov for å stimulere til økt aktivitet i sektoren, og regjeringen foreslår derfor å etablere en stimuleringsordning fra 1. oktober. Samtidig vil kompensasjonsordningen trappes ned og fases ut. Et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for et velfungerende demokrati og viktigere enn noen gang. Regjeringen ønsker derfor at stimuleringsordningen skal bidra til å nå kulturpolitiske mål, som å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet som er tilgjengelig for alle.

Som følge av de myndighetspålagte publikumsbegrensningene er det i dag et minimum av kulturtilbud fordi det ikke er kostnadssvarende å gjennomføre mange kulturarrangementer. Målet er at en stimuleringsordning skal bidra til å få flere kulturarbeidere over fra inaktivitet til aktivitet og skape aktivitet i alle deler av næringskjeden. 

Norsk kulturråd skal administrere ordningen. Ordningen er avgrenset til å gjelde offentlige kulturarrangementer og den vil gjelde fra 1. oktober. Det er en forutsetning at saken går gjennom i Stortinget og blir godkjent av ESA.