Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Krisepakke til musikkorps

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren til å også dekke tapte inntekter fra loppemarked, parkeringsavgifter og basarer.

– Jeg er glad for å kunne møte behovene til korpsene. Da det ble klart at korpsene kunne gjenoppta sine øvinger, og spille for oss på 17. mai, var vi mange over hele landet som ble glade. Nå kan jeg komme med enda en gladnyhet til alle landets musikkorps og det betyr mye for meg at vi med denne utvidelsen kan avhjelpe korpsene i det som er en vanskelig situasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

– For meg er korpsene en bærebjelke i norsk kultur. Korpsene er utrolig viktige både for barn og unge, for rekruttering til musikklivet og for alle oss som er glad i korpsmusikk. Jeg håper utvidelsen av kompensasjonsordningen kan sikre korpsene gjennom krisa slik at vi hører hornmusikk også neste 17. mai, sier kultur- og likestillingsministeren.

Kompensasjonsordningen for avlyste, utsatte og stengte arrangementer i idretts- og frivillighetssektoren var opprinnelig begrenset til tap av billettinntekter og deltakeravgifter for perioden 5. mars til 30. april. Ordningen var på 700 millioner kroner og så langt har 2300 organisasjoner søkt om kompensasjon på 370 millioner kroner.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at ordningen skal gjelde i hele perioden det har vært helt eller delvis arrangementsforbud, fra 12. mars til 15. juni 2020. Ordningen vil samlet være på litt over 1 milliard kroner.

I forslaget til utvidet ordning dekkes også inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av organisasjonseide bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg, og annet salg av varer og tjenester under arrangementer.

Ordningen er rammestyrt, og 70 prosent av inntektsbortfallet i perioden vil kunne søkes dekket.